Stuttgart’ta Seçim Çalışması Yapan AFD ‘ye Protesto

Stuttgart yerel seçim sürecinde AfD nin bir kaç cılız seçim çalışması girişimine anında tavır geliştiren AntiFaşist bir dinamiğe sahip.

Cumartesi günü AfD nin açık alan mitingini kuşatan Antifa ve demokratik kuruluşların taraftarları sloğanlar ve konuşmalarla faşizme meşruiyet kazandırılamayacağının çağrısını yaptılar. AfD nin mitingine kendi eksenindeki kitlesinden dahi bir asgari ilgi olmazken Stuttgart Halkı bu faşist partinin kent içi ajitasyon denemelerini provokasyonlar olarak niteliyor.

Nitekim AfD protestosu için Schlossplatzda bulunan Antifa gençlere kışkırtıcı bazı söylemlerle kendine saldırılmasını sağlamak isteyen provakatörün çabaları işe yaramadı ve bir süre bu çabayı izleyen polis tarafından uzaklaştırıldı.

Çeşitli Alman ve Göçmen kitle kuruluşları bu noktada ortaklaştırdıkarı eylemleri ile bu açık ırkçı yapılanmanın ‘Populist sağ”nitelemesi ve söylemi ile meşrulaştırılarak sistem içinde yer açılmasını bir faşizm alternatifinin tekellerce emzirilmesi ve bürokrasi tarafından kollanması olduğu eleştirileri yapılmış Süreç NSU gibi askeri yapılanmalar ve Pegida, AfD gibi yasal açık çalışmadaki faşist örgütlenmelerin sözcülerinin daha çok faşist şiddeti teşvik eder mesajlarından ve söylemlerinden açığa çıkmıştı.

Pandemi sürecinide kitle manüpülasyonu denemelerinde bulunan bu faşist kurumlar yerel seçim zemininde her fırsatı değerlendirmek istemektedirler.

Haber Merkezi

Next Post

Küresel sendikal hareketten torba yasa uyarısı

Paz Kas 8 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 luslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Türkiye’deki sendikalara bir mektup yazarak torba yasaya karşı yürütülen mücadelede desteklerini açıkladılar. Küresel sendikalar, iş güvencesini yok eden torba yasanın “uluslararası temel çalışma standartlarının ihlali, ülkenin tüm çalışma ilişkileri sistemine vurulan ciddi bir darbe ve […]
Translate »