Stuttgart’ta Birleşik Devrim Hareketinden ‘Faşizmi yıkacağız’ Eylemi

Stuttgart Sclossplatz’da devrimci demokratik kurum ve kişiler ‘Birleşik Devrim Hareketi’nin Faşizme karşı mücadele çağrısına katılım göstererek yanıt verdiler.

Eyleme mücadelede yaşamlarını yitiren tüm devrimci, demokrat, ilerici ve yurtsever insanların anısına saygı duruşu ile başlandı. Ağırlıkla HBDH flamaları, pankartları bulunan eylemde kampanya ile ilgili Almanca Türkçe bildiri okunması sonrası eylem sona erdirildi.

KCK’nın ‘Tecrite,işgale ve Faşizme son, Özgürlüğü sağlama zamanı’ hamlesini başlattığı ilanından sonra Halkların Birleşik Devrim Hareketi, Kürdistan, Türkiye ve Avrupa sahasında çeşitli eylemliliklerle bu hamleyi desteklediği ve başarısı için bileşenlerine tüm gücüyle mücadeleye katılım çağrısı yaptı. Faşizm tüm devlet olanakları ile Türkiye de, KuzeyKürdistan ve Kürdistan’ın diğer parçalarında başta Parlamento da söz söyleme olanakları dahi son derece kısıtlanmış başta HDP olmak üzere tüm demokratik kurum ve kişilere tutuklama, kayyum ve gözaltılar…Kentlerde ve Kırsal alanda devrimci, yurtsever güçlere imha temelli saldırılarla nefes aldırmama çabasında.

HBDH ve KCK’nın açıklamalarında, bu kuşatmayı kırma ve halk güçlerinde toparlanmayı sağlama iddiası ile Devrimci halk savaşı ile faşizmi yıkma ve zaferi sağlama stratejisi ışığında geliştirilen tecrite, işgale ve faşizme karşı hamlenin ivmesi artarak süreceği ifade ediliyor.

İsmail Doğruer

Next Post

KEŞFEDİLMEMİŞ GELECEĞİN BİÇİMLENMESİ İÇİNDİ SAMİR AMİN[1] SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER

Paz Eki 25 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 “Gerçeği söylemek ve yalanları gözler önüne sermek aydınların sorumluluğudur.”[2]  ‘Bağımlılık Okulu’ olarak tanınan, “bağımlı ülkelerin büyüme kapasitesinin bağımsız olamayacağı”nı savunan ekolün Marksist düşünürlerindendi… “Emperyalizm”, “sömürgecilik”, “siyasal İslamcılık”, “Avrupamerkezcilik”, “eşitsiz gelişim” alanlarında dikkate değer tartışmalarda yer almış bir isimdi… Yazarlığı, teorisyenliği yanında militan sosyalist kimliğiyle […]
Translate »