SimurgNews Söyleşileri/NesrinLora-Sait Oral Uyan

SimurgNews 2. yayın dönemi için gündem içerikli bir dizi söyleşi planladı. Gazetenin yayın kurulu üyeleri, yazarları ve iletişim içinde olduğu aydın Yazar ve Sanatçılarla gerçekleştirilecek bu dizi söyleşilerin ilki, Yazı Kurulu üyelerimizden Nesrin Lora ve Sait Oral Uyan’la gerçekleştirildi.

Bu söyleşi de 8 Mart, Savaşa dayalı göçlerin yarattığı etkiler ve Korona virüsü ile gündemimize giren ölümlü hastalığın yaşamımıza yansımaları konu edildi.

Gündem ağırlıklı konulara öncelik verilerek oluşturulacak kurgusu ile değerlendirmeler ve analitik eleştiriler nitelikli söyleşilerimizi takip etmenizi öneriririz.

Güncel politik süreçlerin irdelendiği benzeri çalışmalarımız kadar görsel haberler üretimi ve yaygınlaştırılması hedefimizde ilerlemeler kaydedebilmemiz için izleyici/okurdan da bu çalışmalara yönelik eleştiri, öneri ve değerlendirmeler biçiminde katkılar bekliyoruz.

İsmail Doğruer

Next Post

ÖZGÜRLÜK ŞARKILARIYLA MİKİS THEODORAKİS-ÖZDEN ÇİÇEK

Cts Mar 7 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 İnsan için özgürlükten daha zorunlu ve değerli hiçbir şey yoktur. Yiyeceğin, düşüncelerin ve huzurun olmasa bile dayanırsın. Özgürlüğün yoksa, o zaman sende yoksun demektir…Çünkü özgürlük benim her an ve her durumda sorumlu olmam hakkıdır. Özgürlük görevdir… Mikis Theodorakis`in Direnme Günlüğü(Payel Yayınevi/1974) adlı eserinde yer alan […]
Translate »