NEWROZ PİROZ BE! NEWROZ KUTLU OLSU-HİLMİ TOY

Hilmi Toy
Yazar

Halkların ortak değeri, yeni yaşamın, yeni günün, yeni umutların, cesaretle birlik ve dayanışmanın, yeniden diriliş ve Direnişin adı olan Newroz kutlu olsun!

Bugün Newroz – Nevruz Dağlarda Nergiz kokar, sokaklarda umut. Bu gün biraz hasanca kokar, biraz tuncayca yaşam. Bugün Üç Kibrit Çöpünde Mazlumcadır hayat. Amed surlarında Zekiyecedir çağrı . Hatıralarda Nuri Öz’dür, Cengiz’cedir. Sinanca düşlerin uzun ince dolambaçlı ve sarp yoludur. Gece gündüz iki kapılı handa yürüyen Veyselcedir biraz. Türkü tadında sadık yardır, sevdadır, sevinçtir. Meydanlarda yüreğin coşkusu, alanlarda özgürlük tutkusuyla Cesaretin ateşle dansı vardır bugün.

Bugün Newroz, yaratan ve yaşatanlara selam olsun!

Günlerden Newroz. Yeni gün. Yeni güne Merhaba!

21 Mart, Kürtler ve Acem halkları başta olmak üzere Ortadoğu halklarının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür Newroz. Yeniden Doğuş, diriliş günüdür

Yeni Gün, Newroz. 21 Mart, dünden bugüne Zalim Dehaklara karşı halkların özgürlük için direniş günü. Kölelikten özgürlüğe, zulümden özgürleşmeye diriliş ve direniş günüdür.

Dirilişin ve d irenişin birleştirdiği yeni gün, halkların bayramı. Halklar için özgürlük, adalet ve barış içinde bayramlaşma günüdür.

Grev Vardiyası’ndan Direniş Vardiyası’na Bayramınız kutlu, gününüz umutlu, yaşamınız mutlu olsun. (Bimre koleti, bıji azadi! Kahrolsun kölelik, Yaşasın özgürlük!) Newroz Piroz be! (Yenigün kutlu olsun!)

Tüm Mezopotamya, Anadolu, Acem ve Ortadoğu Halklarının Dünün Dehaklarından günümüz Dehaklarına, kölelik düzenine, kölece yaşama isyanın, d irenişin ve özgürleşmenin adı olan Newroz bayramı kutlu olsun. Ortadoğu halklarının, özelde de Kürt ve Acem Halklarının zalim Dehak’lara karşı özgürlük mücadelesi bugünde sürüyor. Halkların bugünkü çağdaş zalim Dehaklara, cümle zalimlere karşı birlik, mücadele, dayanışma, diriliş ve direniş günüdür Newroz. Yeni bir gündür. zafer günüdür. Özgürlük ve barış için, eşitlik ve kardeşlik için mücadele ateşi yürekleri tutuşturduğu gibi meydanları da tutuşturuyor bugün. Ezilen halkların Newrozu bugün baskı ve sömürüye, cümle zalimlere karşı diriliş ve direniş günü olarak kutlanıyor.

Yüreklerinde baharı yaşayanların, dağlarında baharı yaşayanların Newroz bayramı kutlu olsun. Kawaların yaktığı özgürlük ateşi bugün devrim ateşine dönüş üyor . Demirci Kawa’dan çağdaş Kawalara bu ateş hiç Sönmeyecek. İnsanlığın özgürleşme eylemi bu ateşi hep harlayacak. Newroz ateşini yükseltenlere selam olsun!

Newroz piroz be! Newrozunuz kutlu olsun!

Bugün aynı zamanda Uluslararası Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele Günü. Irkçılık ve ayrımcılık insanlık düşmanlığıdır. Göğün altında yeryüzünde yaşayan tüm insanlar eşit olmalıdır. Her türlü dil, din, ırk ve cins ayrımcılığına son deme günüdür . 21. yüzyılda ırkçılık ve ayrımcılık emperyalist kapitalist sistemin bir çok yasa ve uygulamalırya besleyip kaynaklık ettiği sorundur. Irkçı ve ayrımcı saldırılar gün geçtikçe geliştirilmekte, bu saldırılarda insanlar katledilmektedir.

​Almanya’da Hanau’da 9 insan bu saldırıda katledildi. Göçmenlere sınırlarını kapatan, göçmenleri kendi gerici iç politikalarının malzemesi yapan uygulamalar, geliştirilen politikalar, söylemler, ideolojik ve politik yaklaşımlar bu tür saldırılara davetiye çıkartmaktadır. Yunanistan sınırına sürülen göçmenlerin yaşadıkları dram bunun örneğidir. Denizlerde ölüme terkedilen göçmenlerin yaşadıkları herkesin gözleri önünde durmaktadır. Sahile vuran çocukların bedenleri ırkçı ve ayrımcı politikaların sonuçlarıdır. Her gün başka ülke ve coğrafyalarda insanlar bu tür sadırıların hedefinde öldürülmektedir. Irkçı faşist partiler Fransa, Almanya ve bir çok ülkede gelişmekte, kendilerine meşru zeminler bulmaktadır. Irkçılığa ve ayrımcılğa karşı mücadele onu besleyen, kaynaklık eden emperyalist kapitalist sisteme karşı mücadeleyle, her türden ırkçı, ayrımcı politika ve uygulamalara karşı mücadeleyle birleştirilmelidir. Bilinmeli ki, kimse illegal değildir, göç hakkı bir ansan hakkıdır, yaşama hakkıdır. Gökyüzü de yeryüzü de herkesindir. Herkese yeter. Gökyüzü ve yeryüzünü karartanlara k arşı halkların birliği ve dayanışması ile barış ve kardeşliği mücadelesinin günüdür 21 Mart.

Yeni güne Merhaba derken, Newrozca günler yaşama özleminde, Newrozlu günlerde buluşma isteminde Koronalı günlere hapsedilmeye çalışılıyor insanlar. Koronalı anlara sığdırılmaya çalışılıyor hayatlar. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı günleri zehirleyen bu her şeyi metaya dönüştüren, her şeyi kar amacına endeksleyen sistemin sağlık sistemi sos veriyor. Salgın karşısında yetersiz ve çaresizliğin içinde kıvranıyor. Kendi emperyal çıkarları için her şeye hazır, savaşa, işgale, ilhaka hazır olan, emekçilerin ürettiği dünya zenginliğini, yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını yağma ve talan etmeye hazır, uzayda pazar için her tür girişime hazır olan bu sistemin sağlık sistemi salgına hazır değil. Newrozlu günlerde sağlıklı yaşam ve sağlıklı günler için mücadele bu barbarlık sistemine karşı özgürlük ve sosyalizm mücadelesiyle birleşmeli. Başka yolu yok. İnsanlık çaresiz ve seçeneksiz değildir. Çare sensin, seçenek sosyalizm.

Koordinator00

Next Post

"KARANTİNA"DA BİR SABAH-A.DERSİM GÜLER

Paz Mar 22 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Bedenini sarsan bir titreme ile açtı gözlerini. Saat sabahın 7’siydi. Kafasını yastıktan kaldırmadan, pencereden dışarı baktı. Gökyüzü masmavi bir gülücük göndermişti yeryüzüne. Çok sinsi geldi bu mavilik 75 yaşındaki kadına. “Mavilikler örtebilir mi bunca ölünün üstünü? Gizleyebilir mi bunca acıları?” diye geçirdi içinden. Gözünden […]
Translate »