Müslüman Süryaniler kimdir?

Komünar Bellek olarak Telekonferanslar ve Canlı yayınlarla tarihsel toplumsal gerçekliğimize projeksiyon tutma çabasında olan çalışmalara Simurg News platformlarında yer verdik. Bu çalışmalarda yeralan kişilerin düşünceleri en geniş çevrede yankısını bulmasını ilerletici ve anlamlı buluyoruz. Bu çalışmaları ve benzerlerini ‘Dosya’lar olarak yeni bir bölümde yer vermeye devam edeceğiz. Simurg News

***

Moderatör/Text İlyas Yer

Bu meseleyi Diyarbakır Süryani Derneği Başkanı sayın Murat Demir ile konuşacağız. Komünar Bellek sivil insiyatifi ve Komünar TV; sosyal siyasal ve toplumsal meselelere duyarlı bir sivil insiyatif olarak coğrafyamızda ve dünyamızda yaşanan toplumsal meselelere duyarlılık gösteriyoruz. Bu bağlamda bugün de ülkemiz Türkiye’de yaşayan Müslüman Süryanileri konuşacağız. 1915 ve sonrası tarihlerde bu toprakların kadim halklarından Süryani halkı da bir soykırım yaşadı. Bugün bu topraklarda kendi öz yurtlarında azınlık konumundadırlar. Osmanlı ve -devamında- Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bu topraklarda yaşayan farklı halklar, tarihin çeşitli dönemlerinde katliamlara ve soykırımlara maruz kaldılar. Ermeni ,Süryani,Pontus ,Alevi-Kızılbaş;Kürtler, Ezidiler ve Dersim`liler bu topraklarda soykırıma uğrayan halklardandırlar. Ama biz Asuri-Süryani toplumunun yaşadığı bu soykırıma ve gene çoğunluğu Hristiyan olan bu topluluğun nasıl müslümanlaştırıldığına ve Süryani Müslümanlar kimdir ?meselesine ayna tutacağız. Ön Asya’da ,Mezopotamya ve Anadolu’da yaşayan bu halklar hala yaşamış oldukları soykırım sonrası travmalarla bu coğrafyada yaşamlarını sürdürmektedirler. Ne acıdır ki; bu toplulukların yaşamış olduğu soykırımları ve bunların çocuklarının, torunlarının yaşadığı travmaları bu toplulukların komşu halkları bilmemektedirler. Bu topraklarda yaşayan halkların sorunlarıyla ilgilenillmemektedir. Gerek devlet katında ve gerekse de toplum nezdinde bu yaşananlar yok sayılmakta, görülmemektedir. Bizler bu çalışmalarımızda bir nebze de olsa gerçekliği gün yüzüne çıkarma ve toplumun bu meselelerle yüzleşmesinin sağlanması çabası içerisindeyiz. Toplumlar yaşananlarla yüzleşmezse karşılıklı güven oluşmaz ve bu bir kangrene dönüşür. Bu toplumların birbirine güvenini sarsar ve yaşanmaz bir hal alır. Toplumlarin birlikte öz güven içerisinde yaşayabilmenin ön koşulunun yaşananlarla yüzleşmesidir. Bizlerde bir sivil insiyatif olarak buna önayak olmaya çalışmaktayız. Bugün burada farklı bir temayı dinlendiricegiz. Soykırıma maruz kalmış toplumların torunları olarak bizler kendi acılarımızla yaşama yerine bu acıları ortaklaştırarak nasıl bir yol alabiliriz? kendi acımızı diğer halkların acılarıyla,yaşadıklarıyla nasıl ortaklaştırabiliriz? Yeni bir yaşamı nasıl kurabiliriz? Bugün Süryanilerin kendi dilinde “Seyfo” olarak adlandırdıkları soykırım temasını işleyeceğiz. Süryani toplumu, Aslında Hristiyan kökenli bir toplum. fakat tarihin bir sürecinde, gerek Osmanlı gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde bu bir bölümü hıristiyanlıktan İslam dinine geçiş yapıyor. Ve Müslüman Süryaniler oluşuyor. Bu meseleyi “Diyarbakir Süryani Kültür Dernegi Baskani” sayın Murat Demir ile; kendi dillerinde “Seyfo” dedikleri soykırımı ve Müslüman Süryanileri konuşacağız. Müslüman Süryaniler nasıl oluştu? Bu soruya bir cevap arayacağız. Bugün hala bu toplumun evlatları yaşadıkları bu soykırım sonrası süreçte kendi evlatlarını çocuklarını aramaktadırlar. Tıpkı bu topraklarda soykırıma maruz kalmış diğer halkların hala kendi evlatlarını,çocuklarını aramaları gibi. Bugün bu coğrafyada 1937-38 tarihleri arasında soykırıma uğramış Kızılbaş Alevi Dersim toplumu da kendi evlatlarının çocuklarının izini aramaktadır. Süryanilerde dinini değiştirerek ikinci bir dine geçmiş olan kendi evlatlarını arıyor. Yani Müslüman Süryanileri. | Komünar Bellek

Not: Bu çalışmanın tamamını PDF olarak indirebilirsiniz.

Ilyas Yer

Next Post

Güz bitti, Refik Durbaş gitti - Hilmi Toy

Çar Ara 2 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Güz bitti, Refik Durbaş gitti iki yıl önce bugün. Sonbaharın son günü, 30 Kasım. Ömrünün Sonbaharını son gününe sığdırdı 74 yaşlık olarak. 30 Kasım 2018, iki yıl önce bugün, bir şiirli veda bırakarak ayrıldı aramızdan. Şiirleriyle geçti dünyamızdan. Mısralarıyla dokundu yaşamımıza. Anılarına saygıyla, şiirlerine […]
Translate »