MAHİR ÇAYAN VE YOLDAŞLARINI ANARKEN-Hasan Köse

30 Mart 1972”de, Kızıldere”de, savaşarak toprağa düşen Mahir ve yoldaşlarını bir kez daha büyük bir sevgi ile anıyorum. “ Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik” diyerek savaşan, Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz, yoldaşlar ülkemiz devrimci hareketinin unutulmaz kahramanlarıdır.Mahir öldürüldüğünde, henüz 26 yaşındaydı, diğer yoldaşlar da oldukca genç yaştaydılar. Bu genç devrimcilerin idalleri ve mücadeleleri her türlü karalama ve yok sayma çabalarına karşın yaşıyor ve yaşayacaktır. Mahir Çayan “ı bazı “ulusalcı” çevrelerin kendilerine yamama tutumları tam bir ikiyüzlülüktür. Onun ve yoldaşlarının sosyalizme büyük bir aşk ve bilinçle bağlılıkları tartışmaya bile açılamaz.

1980 öncesi, Mahir”in “Toplu Yazıları”nı ilk defa okuduğum da büyük bir şaşkınlık yaşamıştım. Onun hakkındaki  fikrim sarsılmış ve beklediğimden çok daha farklı bir devrimci önderle  tanışmıştım. Sonraki süreçte, Mahir”i tekrar tekrar okudum. Her okuduğumda, yeni şeyler buldum, yeni şeyler öğrendim. Bunları anlatıyorum çünkü, ülkemiz devrimci hareketinde  “okumama” durumu oldukca yaygındır. Yaşı 60”a 70”e dayannmış pek çok,”kadronun” bugün bile, Mahir ” hakkındaki bilgi ve birikimleri ne yazık ki, büyük ölçüde “kulaktan dolma” bilgilerle sınırlıdır .

  • Mahir Çayan, Türkiye devrimci hareketinde güçlü bir iz bırakmıştır. Onun teori ve pratiği gerek yaşadığı dönem için gerekse günümüzde hala, pek çok yönüyle tartışmalarda önemini korumaktadır. “yarı- faşizm”, “suni denge”, “gizli işgal” “emperyalizmin üçüncü bunalım dönemi”, “öncü savaş” “silahlı propoganda””Oligarşik dikta” vb.. gibi kavramları devrimci dağarcığımıza kazıyan öncelikle Mahirdir.
  • O, çok iyi ve güçlü bir hitabet gücüne sahiptir. Dönemin tanıkları, yoldaşları ve siyasi hasımları anılarında bu gerçeği kabul ederler. Siyasal Bilgi”ler de düzenlediği konferanslarla, yüzlerce, binlerce genç insanı derinden  etkilemiş, en karşı uçta duran bazı gençlerin sol ve sosyalizme yönelmelerine vesile olabilmiştir.
  • Mahir, teorik olarak güçlü bir birikime sahiptir. Gerek Marksist-Leninist temel eserler hakkındaki derin bilgi ve birikimi, gerekse dünya devrimci hareketi hakkındaki gözlem ve değerlendirmeleri bu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır
  • O, iyi bir “Siper yoldaşıdır ” Devrimci dayanışmanın, yardımlaşmanın, ortak değerlere sahip çıkmanın en güzel ve zirve örneğini” Kızıldere” pratiğiyle ortaya koymuştur. Deniz”lerin idamını durdurmak için,hayatını ortaya koymasından dah büyük özveri ve siper yoldaşlığı olabilir mi ? Faşizme karşı devrimci güçlerin birliğini, ya da yoldaşlığını  bu eylemle perçinlemiştir.
  • Onun teori ve pratiği tam bir uyumluluk içindedir. “ Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar ve yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir” şiarıyla, yola çıkmış ve bu amaca tamamen bağlı kalmıştır. Savunduğu davada son derece samimi ve cesur bir devrimcidir.
  • O, Silahlı mücadeleyi başlatma kararını aldığında, en yakınında olan bazı yoldaşlarının “yan çizmelerini” büyük bir olgunlukla karşılayabilmiştir. Mahir”in bu özelliği ne yazık ki, ülkemiz devrimci hareketinin sonraki yıllarında pek ciddiye alınmamış ve büyük ölçüde terkedilmiştir. Mahir“in „takipçisi“olduğunu iddia edenler de dahil, ülkemiz devrimci hareketinde, geniş bir kesimde, birbirinden ayrı düşünenlerin, fikirsel ayrılıklara gidenlerin yer yer şiddet yoluyla birbirine saldırdıkları görülmüştür.
  • O, yoldaşlarına karşı samimi ve sevecendir, kırıp döken biri değildir. Mahkeme salonunda Ulaş Bardakçı ile kuçaklaşma sahneleri,samimiyetin, yoldaşlığın ete kemiğe bürünmesinin en güzel örneklerinden biridir ve her zaman hüzün ve gururla anacağımız bir davranıştır.

 „Mahir Çayan, döneminin en parlak teorisyenlerinden biridir. Toplu eserleri incelendiğinde görülür ki, ciddi bir teorik birikim, güçlü bir polemik ve analiz dili, “Emperyalizmin üçüncü bunalım dönemi” gibi özgün sorunlarda çözümleyici çabalarıyla ” sıradışı” bir Mahir vardır.“

2008“de yazdığım, „ 68 Hareketinin 40. Yılı“ başlıklı çalışmamda, Mahir Çayan hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştım.

 „Mahir Çayan, döneminin en parlak teorisyenlerinden biridir. Toplu eserleri incelendiğinde görülür ki, ciddi bir teorik birikim, güçlü bir polemik ve analiz dili, “Emperyalizmin üçüncü bunalım dönemi” gibi özgün sorunlarda çözümleyici çabalarıyla ” sıradışı” bir Mahir vardır.“

Mahir ve yoldaşlarını, ölümlerinin 47. Yılında sevgi ve mücadele azmiyle anıyoruz…

ŞAN OLSUN DEVRİM İÇİN ÖLENLERE

ŞAN OLSUN MAHİR VE YOLDAŞLARINA

Hasan Köse. Mart 2019

Hasan Köse

Next Post

MÎTANNÎ'LER VE MEDLER KİMDİR- Ural Eroğlu

Pts Mar 30 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Şimdiye kadar Mîtannî’ler ve Medler ile ilgili yazan tarih yazarlarının hepsi Mîtannî’leri ve Medleri iki ayrı boy ve halk oarak anlatmışlar. Mîtannî’leri M.Ö. 16. yy.’da Mezopotamya ve çevresine gelip Hurî’lere katılan, Medleri de M.Ö. 9. yy.’da bölgeye gelen göçebe barbar boylar olarak anlatmışlar. M.Ö. […]
Translate »