Kapitalizm ve Krizleri

İsmail Sarıcı
Yazar

Klasik bir deyimle başlayalım yazımıza „ Zor bir süreçten geçiyoruz. “Covit- 19 virüsünün tetikleyicisi olsada, özünde Kapitalist Üretim biçiminin neden olduğu ciddi bir ekonomik buhran bizleri beklemekte. Önümüzde ki 3,5 ay içerisinde Biyolojik mikrobun son bulacağı sonrasında ise büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya, kalacağımız bugünden görülüyor.

Bırakalım geniş halk yığınlarını, sol cenah da bile, kapitalist ekonomik model nedir? yada işlerliği ve üretim biçimi hakkında yukarıdan tabana inen bir bilgilenmenin olduğunu söyleyemek mümkün değil herhalde.
Bugünlerde(kriz dönemlerinde ) kapitalist sistemin teşhiri, emekçi yığınların sistemle bağı ezilenler nezdinde daha bir anlaşılır duruma geliyor, açığa çıkıyor. Uzatmadan son 30, 40 yılda kapitalist ekonominin Dünya halklarına yaşattıkları , kapitalist üretim biçiminin , matematiksel sağlaması durumundadır. Ezilenler açısından durum ortadadır. Ezilenlerin öncülerinin bu sorunu müdahale etmede ki beceriksizliği esas sorunu oluşturmaktadır. Genel kısa bir girişten sonra kapitalist ekonominin kurallarına bakalım.

Kapitalizmin Temel Kuralları!

 1. Özel Mülkiyet.
 2. Ekonomi serbest piyasa koşulları altında işler.
 3. Üretim araçları Özelleşmiştir.
 4. Devlet ekonomik yaşama müdahale etmez, kontrolü sağlar.
 5. Ekonomide birey kendi çıkarı peşinde koşar.
 6. Üretimde belirleyici olan kärdır.
 7. Temel ihtiyaçlar dışında başka tüketim alışkanlıkları yaratılır.
 1. Sosyalizmde iktidar ve üretim araçları halk tarafından kontrol edilir.
 2. Sosyalizmde üretim kär`a göre değil , temel gereksinimlere göre şekillenmektedir.
 3. Sosyalizmde üretim araçları halka aittir.
 4. Sosyalizmde devlet ekonomik yaşamı geniş halk kitleleri lehine geliştirir.
 5. Sosyalizmde Geniş halk yığınları , bir avuç azınlığın önünde gelir.
 6. Sosyalizmde Üretimde Belirliyici olan Halk kitlelerinin Temel ihtiyaç maddeleridir.
  7.Temel ihtiyaçlar esasdır. İhtiyaca göre üretim esasdır.
  Bu iki ekonomik modelin karşılaştırılmasının yapılamadığı, yapılsada önyargıların hakim olduğu, bilimsel bir yaklaşımdan uzak, feodal ve din gerçeğinin hükmettiği bir coğrafyada yaşıyoruz.

Emek eksenli yaklaşımdan uzak duran hiç bir anlayış Ortadoğu kültüründe yaşayamaz. Ülkemiz coğrafyasının ve İnsanlarının Ortadoğu kültürü ile şekillenmiş olması ve bu kültürün coğrafyamızdaki etkisi küçümsenecek birşey değil. Din, feodal değer yargıları vs.. Coğrafyamız hakkında ciddi ipuçları vermektedir.
Diğer bir ekonomi modeli olarak „ Karma Ekonomi „ denilen özünde Kapitalist sistemin bir parçası olan ekonomik modeli bir başka yazımızda inceleyelim.

05.05.2020

Ismail Sarıcı

Next Post

Saçlarının Örgüsünden Bir Bayrak Leyla Qasım - Hilmi Toy

Per May 14 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Takvimde bir gün değil sadece 12 Mayıs. Bir tarih yüklü, bir Leyla Qasım yazar sayfasında. “kolları arkadan bağlısaçlarından sürükleyerek getirdiler Leyla’yı.Söyle dediler kimsin, kimdi arkadaşların?Adım Leyla’dır bayım babalarımın adıyla tanınır,benim ülkemde insanlar. Yani anlayacağın Leyla Kasım’dır adım soyadım. Arkadaşlarıma gelince çok var tanıdığım, tanımadığım. […]
Translate »