İtalya Türkiye, CGIL ve DİSK sendikaları görüşmesi

Haber Merkezi

22 Mayıs 2020’de, CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Covid-19’un sağlık ve istihdam üzerinde ciddi etkiler yarattığı iki ülkedeki sorunları tartışmak üzere video konferansta bir araya geldi.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve CGIL Uluslararası Politikalar Başkanı Direktörü Susanna Camusso’nun da katıldığı toplantıda özellikle, sağlık işçilerininsanayi işçilerinin ve temel hizmetlerde çalışan işçilerin durumu görüşüldü.

Taraflar, bazı hükümetlerin karantina kurallarını suistimal ederek, işçi haklarını ihlalettiğini, ifade özgürlüğünüörgütlenme hakkını  ve sosyal diyaloğu engellediğini ve insan haklarını gerileten yasalar hazırladıklarını belirterek endişelerini dile getirdiler. CGIL, 1 Mayıs’ta İstanbul’da Taksim meydanında sembolik bir kutlama yapmak isteyen yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı ve desteklerini iletti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İtalyan sağlık işçilerinin mücadelesinin tüm dünyadaki meslektaşları için örnek olduğunu, Türkiye’deki hastanelerde “Çav Bella” şarkısının söylendiğini hatırlattı.

CGIL ve DİSK, AB ve Türkiye’nin göçmen politikasının radikal şekilde değişmesi gerektiğini vurguladı ve uluslararası sendikal hareketin gündemlerini tartışma fırsatı buldu. İki örgütün yöneticileri ulusal sendikaların yanı sıra küresel sendikaların da temel işçi haklarını ve örgütlenme özgürlüğünü savunmak üzere kararlı bir şekilde eyleme geçmesi ve uluslararası dayanışmanın inşa edilmesinin gerekliliği üzerinde anlaştılar. Bu noktada, bağımsız ve özerk sendikaların güçlenmesi ve müdahale olmaksızın toplu sözleşme yapılabilmesinin bir öncelik olduğu vurgulandı.

Pandemi vesilesiyle, her zamankinden daha açık bir şekilde görülmüştür ki başta eğitim sisteminde, sağlık hizmetlerinde ve diğer temel hizmetlerde çalışanlar olmak üzere işçileri ve kamu hizmetlerini hak gasplarınakemer sıkma önlemlerine ve özelleştirmelere karşı savunmalıyız. İki başkan Covid-19’un halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra gelir adaletsizliği, sosyal adaletsizlik ve yoksulluk gibi yansımalarının olduğunu; hem Avrupa hem Dünya çapında yeni bir sosyal model ihtiyacı olduğunu vurguladı. 

DİSK ve CGIL, halk sağlığını sosyal modelin merkezine koyan, çevrenin ve dijitalleşmenin zorluklarıyla ve eşitsizliklerle mücadele edebilen yeni bir sosyal model için mücadele etme yolunda işbirliğine devam etme kararlılıklarını ortaya koydular.

Kaynak:pressenza.com/tr

Haber Merkezi

Next Post

FELSEFENİN GÖZÜ VE SÖZÜ

Sal May 26 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Arif Arslan İnternet üzerinden yayın yapan yeni bir televizyon kanalı ve burada salı akşamları yayınlanmakta olan Felsefenin Gözü adlı bir programdan kısaca söz etmek istiyorum. Programın içeriği vesilesiyle de bazı görüşlerimi paylaşmak niyetindeyim… Felsefenin Gözü adlı programda izlediğim bölümün başlığı Kavramlara Filozofça Bakmak’tı; başlıkta […]
Translate »