İbrahim KAYPAKKAYA/ Turabi SALTIK

Turabi Saltık
Araştırmacı Yazar

Ibrahim Kaypakkaya, bilimsel analizler yapan bir devrimci, bir Marksist ve komünist bir önderdir. O görüsleriyle işçi sınıfına rehberlik etmiş, diyalektik düşünmeyi, diyalektik bir mantıkla sosyal ve pratik bir yasamı önermiştir. Ibrahim Kaypakkaya’nın yasadığı dönemde, Türkiye’nin sınıf analizine dayanan görüşleri Marksist-Leninist-Maoist dünya görüsüdür.

Türkiye’nin Mustafa Suphi’den sonra yetiştirdiği komünist bir önderi olmuştur. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmesinden sonra, Kemalizmi, sosyal şovenizmi ve o dönemler ortaya cakan modern revizyonist anlayışları yıkmış, görüşleriyle devrimin niteliğini ortaya koymuştur.

Kemalizmin tahlilini, devlet iktidarını elinde tutan sosyal-siyasal sınıfların tahlili olarak görmüştür. Kemalizmi 4 ana başlıkta anlatmıştır. Bunlar;
1-Kemalistleri, Türk ticaret burjuvazisinin, toprak ağalarının, tefecilerin ve az miktarda sanayi burjuvazisinin temsilcileri olarak görmüştür.
2-Kemalistler daha en başında emperyalistlerle işbirliğine girmişlerdir.
3-Kemalistler, sömürge yapıdan; yarı-sömürge, yarı-feodal yapıyla yer değiştirmişler.
4-Kemalistler, Kürt ulusunun Kaderinin Tayin Hakkini ve azınlık milliyetlerin haklarını tanımamış ve katliamlar yapmışlar.

Ibrahim Kaypakkaya, Kürt ulusal sorununu, Ulusların Kaderinin Tayin Hakkının ve Türkiyeli her milliyetten Çerkeslerin, Lazların ve diğer azınlık milliyetlerin haklarını, Marksist-Leninist-Maoist düşünceyle tanımlamış, Kürt ulusunun ayrılmakta dahil, kültürünü, dilini, varlığını özgürce sürdürmesini savunmuştur.

Kürt ulusunun ve diğer azınlık milliyetlerden Çerkeslerin, Lazların ve diger milliyetlerin kendi kültürel, ekonomik, siyasal ve demokratik haklarına kavuşmalarını savunmuştur. Döneminde Kürt ulusunun kaderinin tayininin, özgürce tanınmasını ileri sürmüş, iktidarı elinde tutan Kemalist devletin tekçi, inkârcı ve katliamcı allayışını eleştirmiştir.

Turabi Saltik

Next Post

Uzun Maratonun 18 Mayıs Etabı: İbrahim Kaypakkaya

Pts May 18 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 18 Mayıs 1973. 47 yıl önce bugün ‘Kırmızı Gül Buz İçinde’. Öncellerinden sonra, ardıllarından önce özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde ‘Buz Kıran’ bir önder katledildi işkence sonrası kurşuna dizilerek. “Yürüyorum karlı yolda, Yalın ayak yayayım ben, İşkence yıpratmaz beni, Çünkü Kaypakkaya’yım ben…” diyenlerimizdendi O. Bugün […]
Translate »