Sevgili Simurg News okurları, son haberimizi, yayın yaşamımızın sona erdiğini duyurarak, Simurg News Gazetesi olarak sizlere veda ediyoruz. Medya atölyesi çalışmalarımız 2017 de Gazete (Simurg News – SimurgNews International)olarak sürmüş ve Simurg Enternasyonal Medya Atölyesi çalışmamızın 2021 yılında kolektif olarak devam ettirilme koşullarının kalmadığı kararı ile sonlandırılmıştır.SimurgNews yayın yaşamına başlarken […]

60’lı yıllarda, 60 hektarlık yeşil tepelerin, düz çayır ve çimenlerin ortasına kurulan yerin adı Tozkoparan’dır. O yıllarda, İstanbul Suriçi’ndeki yığılmalara çözüm için bu şirin tepelerin üzerine toplu konutlar yapıyor devlet, yine bir koyup beş alarak. 60 hektarın sadece üçte bir bölümünü kaplayan bu konutların çevresi yeşil bırakılır. İnsanlar nefes alsınlar, […]

“Yaşam, en beklenmedik anda şaşırtıcı, güzel sürprizler hazırlar insana.”[1] Soru(n)lar(ımız)ın kavranabilmesi için bir girizgâh, saptamalar dizini gerekli. Ergin Yıldızoğlu’nun, “Türkiye’de, siyasal İslâmın yaklaşık 17 yıldır ilerleyen “pasif karşıdevrimle restorasyon” sürecinde önemli eşik aşıldı”;[2] Güray Öz’ün, “Rejim değişti devlet dönüşüyor”;[3] Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in, “Hukuk devleti sınırları çoktan terk etti”;[4] […]

“Sanatçı gerçeği yalnızca yansıtmaz, onu açıklar ve yargılar. Bunu yaparken de tarafsız kalamaz.”[1] Pauline Kael’in, “Filmin sonsuz olanakları neredeyse unutuldu, öncüler ve çoğu sinema aşığıyla birlikte sinema da kendinden bir şeyler yitirdi,” notunu düştüğü bir hâlde, hakkında Luis Buñuel’in, “Sinema, duygular, düşler ve içgüdü dünyalarını anlatmak için en iyi araçtır”… Roman Polanski’nin, “Sinema […]

Kapitalist (ve pre kapitalist) toplumlarda, özel mülkiyetli ekonomik toplumsal yapının; ideolojik, politik ve genel anlamda kültürel belirleyiciliği tartışma götürmez. Düşünceler, davranışlar, etiksel anlayışlar bu minval üzerinde şekillenir ve gelişir.  Bu toplumsal yapı,  çelişmeler yumağı ile örülmüştür. Toplum içindeki çelişmelerde özdeşlik içerenler olduğu gibi bunu içermeyenlerde vardır. Ve her çelişmenin kendi zıttı […]

Yeniden Doğuş anlamına gelen Rönesans;  toplumsal hayatın değişikliğe uğraması, düşünce dünyasının zenginleşmeye devam etmesinin yanında, sanat tarihi açısından da yetkin ürünlerin ortaya çıktığı bir dönemdir.  Bu dönemde sanat üreticileri ayrıca sadece sanat eserleriyle yetinmeyip; sanatın ne olup olmadığı konusunda düşünceler üretmişlerdir. 1450 ile 1600 ` lü yıllara tekabül eden bu süreçte sanatla ilgili […]

“Özgürlükten daha önemli bir şey yoktur.”[1] Havaya benzer, varlığı anlaşılmaz, yokluğu dayanılmazdır özgürlüğün, ya da Özdemir Asaf’ın deyimiyle, “Varlığı kaybedilince anlaşılan”dır. Albert Camus’nün ifadesiyle, hem olasının, hem olanaksızın tanımlandığı bir dünyada bulunabilen özgürlük; Nâzım Hikmet, Sait Faik okurken bariz hissedilen duygudur; kaybedildikçe değerlenir… Bazen 2 kere 2’nin 4 ettiğini söyleyebilme […]

Temel Demirer II. AYRIM: MARAŞ KATLİAMI“Ülkücü teröristler tarafından organize edilen katliamdır.”[12]Çünkü Maraş Davası’nın “Gerekçeli Kararı”ndaki ifadeyle, “Alevîlere ait evler önceden işaretlenmiştir, bazı yerlerde ise bunun tersi yapılarak Sünnîlere ait evler işaretlenmiştir. ‘MHP, ÜGD, Katil Ecevit’ ve üç hilal yazılı olan işyerlerine dokunulmamıştır.”Maraş Katliamı, yönlendirilmiş milliyetçi nefretin, neler yapabileceğinin iğrenç abidelerindenken; […]

“Her dem hêviya we hebe.Lewre nehatîye ditin ku lihemberê tarîtîyê ronahî têk çûbe.”[2] 1978 Katliamı üzerinde 40 yıla yakın zaman geçmiş olsa da, hâlâ Maraş’ı konuşuyoruz…Öykü yeni değildir; konuştuklarımızın miladı “kabaca” 1240 yılının Kasım ayının henüz bilmediğimiz bir gününde, Kırşehir’in hemen kuzeydoğusundaki Malya Ovası’nda, Selçuklular’a karşı Babaîler (Hareketin önderleri Baba İshak […]

“Biz değil yaşayan acılardır. Gitsem de her yerde biraz vardır.” [1] “Türküler acıların aynasıdır”; [2] isyanın da; bundan hiç şüphem olmadı! Türküleri, ezen-ezilen ilişkisinden doğan ve bunu başkaldırıyla ifade eden halkın adalet arama serüveni gibi de görebiliriz. Neşet Ertaş’a ait olan “Nerede bir türkü söyleyen varsa, korkma yanına otur. Çünkü […]

Translate »