Fikirleriyle, eylemiyle yaşıyor Lenin/Hilmi Toy

Hilmi Toy
Yazar

Bugün Lenin 150 yaşında. 150 yıl önce doğdu Lenin. 47 yaşında devrimi örgütledi, devrime önderlik etti, devrimi yaşadı, devrimi gördü.

Marx ve Engels’in kuramını rehber aldı, ışığını tuttu yaşam yoluna, devrimin yolunu aydınlatıp çizdi ve işaret etti en sonunda 1917 Ekim’de. “Tüm iktidar Sovyetlere!” dedi partisiyle. “Dün erken, yarın geç, bugün” dedi Ekim için Lenin. Paris Komünü dersleriyle Ekim’i deneyimleyen, Ekim’i kazanan işçi sınıfının iktidarını düşünenlerin, kuranların önderi, ustası oldu. “Somut koşulların somut tahlilini” yapanların en önünde ve en yetkinlerindendi. İşçi sınıfının devrimde temel ve öncü güç olduğu, ona önderlik edebilecek tek gücünde işçi sınıfının partisi olduğu gerçeğini yaşamsal kıldı büyük bir önderlik ve irade gücüyle.

1917 Şubat devrimi demokratik bir devrim, ikili iktidarlar örneği yarattı, iktidar devrime katılan ve çıkarı olan işçi, köylü ve asker ittifakı idi. 8 ay sürdü bu süreç. Bolşevik partisi bu 8 aylık geçiş sürecini iyi değerlendirdi. “8 ay, 8 devrim yılına bedel oldu” dedi Lenin o dönem. Devrim duraksamadan sosyalist devrim aşamasına sıçraması tartışmalarının tam ortasında Israrla “iktidarı hiç bir sınıfla paylaşmayan proletarya devrimi sosyalist devrimle taçlandırabilir” dedi Lenin.

Bugün de yaşıyor Lenin, 150 yaşında bugün. Ekim devrimi dünya işçi sınıfına iktidar olmayı, yönetmeyi hem öğreten hem de gösteren oldu. Ekim devrimi tüm deneyimleri ve kazanımlarıyla dünya işçi sınıfı ve ezilen halklara hem armağan, hem de emanet bugün.

Erken ayrıldı aramızdan, yaşama erken veda etti Sverdlov gibi. Devrimin ilk yıllarında devrimin ve partinin en yetkin öncü kadrolarından Sverdlov “İspanyol gribi” sonucu veda etti yaşama. Lenin ise “Sol Sosyalist Devrimciler”in suikast girişiminde aldığı derin yaranın da etkisiyle yakalandığı hastalık sonucu gözlerini yumdu, Devrimin merkezinde bir ışık feneri söndü. Devrimin ve sosyalist iktidarın en zor döneminde, en zorlu dönemeçlerinin “bu daha başlangıç” denilen bir eşiğinde önce Sverdlov sonra Lenin emanetiyle ayrıldı aramızdan. Lenin Marx ve Engels’in öğrencisi olarak devraldı görevi, öğretmeni ve önderi oldu bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklarının.

Stalin’de Lenin’in sadık bir öğrencisiydi, devraldı görevi ondan. Lenin’in düşüncesinin ve eyleminin ruhunu yaşatmaya çalıştı her şeye rağmen ömrünce sosyalizm için. Lenin’in öğrenciliğinden bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkların önderi ve öğretmeni olmayı hak etti tüm eleştirilere ve düşmanca İçten ve dıştan düşmanca saldırılara rağmen Stalin.

Stalin üzerinden Lenin’e yönelik her türlü sosyalizm düşmanı saldırı ve kara propagandaya rağmen Fikirleriyle, eylemiyle yaşıyor Lenin.

Emperyalist kapitalist sisteme karşı sosyalizm mücadelesinde Stalin’in dediği gibi “Hepimize Lenin’in muzaffer bayrağı güç versin!”.

Lenin gibi düşünme zamanı her alanda ve her daim.

Koordinator00

Next Post

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI MI?

Per Nis 23 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI KUTLAYANLAR BİR DE BU ÜLKENİN KADİM HRİSTİYAN HALKLARININ 1915’DE Kİ ÇOCUKLARINI BİR DÜŞÜNÜN! 23 Nisan 1915 ‘de Ermeni, Süryani, Pontus Rum ve Ezidi çocuklara ne oldu bilir misiniz? Bu acılı çocuklar analarının, babalarının kucağından zorla alındılar.Yaşadıkları bölgelere göre zorla Kürtleştirildiler, […]
Translate »