DERSİM KONAK’IN SESİNE SES OLALIM / Fetih Koç

Doğan Fetih Koç
Şair Yazar
SimurgNews Yazı Kurulu Üyesi

Dersim Konak’ın iradesi ses oldu mapushane duvarları aştı ve dışarda yankı yaparak hepimize ulaştı. Bu çığlık tüm cezaevlerindeki tutsakların ne durumda oldukların gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hemde dünyayı ve Türkiyeyi saran korona virüsün ölüm saçtığın dönemde olması ayrı bir acı gerçeklikle karşı karşıyayız. Bize düşen insani görevse; Dersim Konak’ın bu en insani talebine ses olmaktır, dayanışmaktır, duyarlı olmaktır.

Cezaevindeki tutusaklar sağlıkları tehlike altında ve yaşamları zor durumda.

Dersim Konak; genç bir kadın ve öğrencidir. Tutuklandığı zaman daha 20 yaşındaydı. 20 yaşında gerekçesiz bir şekilde ve hukuksuzca tüm yaşamını elinden alalarak cezaevine koydular. Şuanda da cezaevinde. Yani, üç yıldır hukuksuz bir şekilde cezaevinde yatmakta. Dersim Konak ne suç işledi?  

Suçu: 1 Mayıs, 8 Mart yürüyüşlerine katılmak, öğrencilerin haklarını, eğtim bir hak olduğunu savunmak, Türkiyede ve dünyada yaşanan kadın cinayetlerini protesto etmek. Yani, yaşam değerlerini savunma suçlarını işlemiş. Dersim Konak vb. gibi suç işleyen tutsaklar Avrupa Birliği (AB) ve Birleş Milletlerin’de (BM) imzaladığı ve Türk devletin de imzası olan “Evrensel İnsani Değerler“ bildirgesinde var. Dersim Konak ve diğer tutsaklar bu evrensel hakların savuncuları olduğu için cezaevlerinde bulunmaktadırlar.

İnsan hakları, insanı insan yapan ve insanı sırf insan olarak herhangi bir şarta veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, vaz geçilmez, üstün nitelikli yaşam değerleridir. Bu haklar: insan olma değerini korur, insanın insanca yaşaması için gerekli, zorunlu ve olmazsa olmaz ifade eder. İnsanın insan olmaktan kaynaklanan gereksinimlerini karşılamaya yönelik maddi ve manevi marlığını korumayı, geliştirmeyi asıl kılan en temel değerlerdir.

İnsan haklarının kaynağı, insan doğası ve bu doğanın özünde varolan yaşam hakkıdır. Tüm insanlar, insan olmanın gereği olarak, bu haklara sahiptirler. Bu haklar, ırk, din, dil, cinsiyet toplumsal köken vb. Hiç bir ayrım yapmadan eşit bir şekilde sahiptirler. Yani, insan hakları evrenseldir. Dersim Konak, bu yukarda belirtiğim insan olma değerlere sahip olduğu için hukuksuz bir şekilde tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

Dünyada ve Türkiyede her insanın bu haklara sahiptir ve olmalıdır.

Yaşama hakkı ve kişi dokunulmazlığı, işkence ve kötü muamele yasağı, kişinin özgürlüğü ve güvenliği, düşünce ve ifade özgürlüğü, inanç ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın gizlilik hakkı, adil yargılanma hakkı, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı, çalışma özgürlüğü, dernek kurma hakkı, seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetlerinde çalışma hakkı, hangi koşularda olursa olsun sağlık ve can güvenliği hakkı yasaldır ve yasal güvence altına alınması bir zorunluluktur. Bu haklar Dersim Konak’ın elinden alınmıştır ve eğtimini tamamlamak yerine cezaevine konulmuştur. Dersim Konak‘ın durumunda yüzlerce tutsak da hukusuzca tutklanarak tüm hakları elinden alınmıştır.

Dersim Konak ve diğer tutsakların dışarda yaşama hakları elinden alındığı gibi, cezaevlerinde de daha kötü koşuların altında tutulmaktadırlar. Avukatı ve ailesi aracılığıyla dışarıya gönderdiği mesajla cezaevlerindeki sağlıksız ve hukuksuzluğu kanıtlıyor. 

Türkiye cezaevlerinde siyasi tutsaklar sağlıksız ve güvenliksiz bir şekilde ölmelerine bırakılmıştır. Devlet siyasi tutsakları böyle ölüme terk ederken çetelelre de af yasası hazırlamaktadır.

Siyasi mahkümların sağlıksız koşulların olumsuz yönde etkileyen belli başlı faktörler yine İHD’nin 2019 raporuna göre şeyle sıralanıyor:

“aşırı kalabalık, koğuşlar, sağlığa erişim hakkını engellenmesi, kelepçeli muayene, revire geç çıkarılmak, hastane sevklerini ya geç yapılması ya da hiç yapılmaması, ısıtılmayan ve havalandırmayan koğuşlar, gün ışığından yeterince faydalanmama, hapishanelerde yeterli doktor ve sağlık personeli bulundurulmaması, atak geçiremsi riski yüksek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamayan mahkümların tek kişilik yerlerde tutulması.“

Dersim Konak, tutuklandığı günden bu yana, Hilvan T Tipi hapishanesinde tutulmaktadır Üniversite öğrencisi olduğu bir dönemde özgürlüğü elinden alındığı gibi, eğitimi de böylece engellendi ve üç yıldır süren davası da sürekli erteleniyor. Erteleniyor, çünkü hiç bir kanıtı olmayan ve dava üzerinde yürütülen manipülasyon ve uydurma iddialar tamamen bir tiyatro oyununa dönüşerek günümüze kadar süre geldi.

Dersim Konak’ın tek suçu kadın olması ve başta kadın hakları, öğrenci hakları olmak kaydıyla insan hakları savunan bir aktivist olduğu için hukuksuca tutklanmıştır ve bu hukuksuzluk tam üç yıldır devam etmektedir. Dünya gündeminde olan covid19’a karşı devletin dillendirdiği ve iktidar partisinin mecliste üzerinde çalıştığı ve çıkarılan yasa içerisine siyasi tutsakların dahil edilmemektedir. Dersim Konak’ın kamuoyuna gönderdiği cezaevlerinde yaşanan kötü ve sağlıksız koşulların nedenlerini ortaya koymaktadır.

Dünyayı tehdit altına alan bu Virüs karşısında, siyasi tutsaklar ölüme veya sakat kalmaları için  özel bir çaba harcandığına tüm kamuoyu tanıklık etmektedir.

Cezaevlerinde olan uyuşturucu çeteleri, mafya ve kadın cinayetleri işleyenlere “Af” yasası düzenlenirken, hiç suça bulaşmamış gencecik ve geleceğe ışık olan insanlarımıza, hemde hiç bir hukuki dayanağı olmayan suçlarla cezalar yağdırılıyor. Bunu hiç bir insan hakların savuncusu ve evrensel değerler hukuku kabul edemez.

Dersim Konak, hukuka ve evrensel değerlere aykırı bir şekilde üç yıldır cezaevinde tutukludur.

Fetih Koç

Next Post

Turabi SALTIK/ Dersim'de, 1775 Maden-i Hümayun...

Çar Nis 8 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Üç yüz yıldır acımazsızca Dersim doğası ‘kalhane ve mağara ağacı’edildi… Dersimle ilgili, 1892 tarihli bir Salnamede, şöyle yazılmaktadır: “Kıt’a-i sağire-i mezkurenin bigayet arizalı ve ekseriyetile sengisat ve gayri kabili zira’at bulunmasından dolayı”1 diye, Dersim Sancağı’ndaki arazinin 7. 000.000 dönüm olduğu, bunun 5. 000.000 dönümü […]
Translate »