Turabi Saltık
Araştırmacı Yazar

Name dara Erguvanî juané Avrupayıcı dı Judas vané. Dara Judas name xo ju çîrokudı guroto.

Itîkate Xirîstîyanon dı Des u dı Havarî esto. Judas (Yahuda) Havarîyo Hezretî Îsa bî. Judas (Yahuda) Hezretî Îsay re bebextînî kerdo. Îsa berdè çar mığ ré. Judas sebeb biyo Isay re.

E kı Judas Hezretî Îsay re sebeb bî, Îsa berde çar mığra kîşté, Judas zaf bîyo pîşman. Îsa dı tepîya Judas siyo bıne dara Erguvanira bexo darîkerdo. Meyté Judas (Yudas) henî seré dara Erguvani dî xeylé zaman mendo.

Vane kı;

Heté a rocé çiçaga dara Erguvanî sipi biyo. Dara Erguvanî a rocé ra tepîya xo xore serm kerd çîçaga Erguvanî mor bi, tasé xodı morarmîş bî.

*

Turabi SALTIK/ Erguvan Ağacı

Batı dillerinde Judas ağacı olarak tanınan Erguvan ağacı, ismini bir öyküden almıştır.

Hıristiyan inancında 12 Havariden biri olan Judas (Yahuda) Isa’ya ihanet ederk, Isa’nın Çar mıha gerilmesinde rol almıştır.

Judas (Yahuda) bu olaydan sonra pişmanlık duymuş, gitmiş bir Erguvan ağacına kendisini asmıştır.

Efsaneye göre, beyaz çiçek açan Erguvan ağacının çiçekleri o günden sonra Judas’ın (Yahuda’nın) utancından etkilenerek çiçekleri mor rengine dönüşmüş morarmıştır.

Simurg-News'i sosyal medyadan da takip edebilirsiniz!
Translate »