ÇİFTÇİ-SEN ÖRGÜTLENMESİNİ MÜCADELESİNE UYGUN HALE GETİRİYOR

Çiftçi Sen 1 Şubat 2020 tarihinde  gerçekleştirdiğini açıkladığı konferansı ile yapısal yenilenmeye gittiğini aşağıdaki bildiri ile açıkladı. Çiftçi Sen’in konferans bildirisinin, Tarım sahasındaki milyonlarca insanın yaşamı üzerinde tekellerin lehine iktidarların tasarruflarına karşı örgütlü mücadele gereğini vurgu ve çağrı yaptığı için bildiriyi yayınlamada kamu yararı buluyoruz.

Simurg News

BASINA VE KAMUOYUNA

1 Şubat 2020 tarihinde Çiftçi Sen, Konfederasyon’a üye sendikaların gönderdiği delegelerle bir konferans gerçekleştirdi.

Sendikaların kuruluş dönemindeki Türkiye tarımsal yapısının yaşanan tahribatlarla bugün geldiği nokta değerlendirildi. Bugüne ilişkin örgütlenmenin sorunları ve çözümleri tartışıldı.
24 Ocak 1980 ile başlatılan liberal politika uygulamalarının tarımı etkilemesi kaçınılmazdı. O tarihten itibaren alınan her karar tarımın şirketleştirilmesi yönünde olurken, küçük çiftçilerin aleyhine oldu.

Türkiye’den istenenler açıktı: Tarımsal Desteklemelerin kapsamının azaltılması; Girdi sübvansiyonlarının düşürülmesi; Dış ticaretin özendirilmesi; Taban fiyat uygulamalarının kaldırılması; Tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi; TSKB’lerin devre dışı bırakılması; Tarımsal kredi faizlerinin yükseltilmesi; Sulamanın paralı hale getirilerek giderek özelleştirilmesi.

1999 ve 2001 yılında Dünya Bankası ve IMF ile “Tarımda Yeniden Yapılanma” ve “Tarımda Dönüşüm” programları başlatıldı. Çiftçilere yapılan saldırıların yoğunlaşacağı bir dönem başlıyordu.

İşte bu dönemde, 2001 yılından başlayarak 2003 yılına kadar ürünlerin en yoğun üretildiği bölgelerde üretici kurultayları yapıldı. Her kurultayın seçtiği heyetler üzerinden 13 Aralık 2003 yılında Ankara’da Türkiye Üretici kurultayı düzenlendi. Her ürünün sorunlarının farklılığı ve her ürüne yönelik saldırıların farklı özellikler taşıdığı düşünülerek IMF ve Dünya Bankası dayatmalarına karşı çiftçilerin mücadelesini yükseltilebilmek için ürün bazında sendikalaşma kararı alındı. Heyetler bölgelerinde köy köy dolaşarak 2004 yılından itibaren sendikalarını oluşturmaya çalıştılar. Devletin tarımdan el çektirildiği süreçte öncelikle etkilenecek ürünler endüstriyel ürünlerdi. Tütün, üzüm, çay, fındık, zeytin, ayçiçeği, hububat gibi saldırıya ilk maruz kalan ürünlerde sendikalar oluşturuldu. Bir yandan örgütlenmeye çalışılırken diğer yandan kapatma davalarıyla uğraşılmak zorunda kalınıldı. Ürün bazındaki örgütlenmeleri ve mücadeleleri birleştirebilmek, ortak bir mücadele yürütebilmek için; Ürün bazında kurulmuş sendikaların ortak kararıyla Konfederasyonlaşmaya gidildi. 24 Mayıs 2008 tarihinde Çiftçi- Sen kuruldu.

Hukuksal boyutta sürdürülen mücadelelere, örgütlenme çalışmalarına, yapılan eylemlere rağmen IMF ve Dünya Bankası’nın Türkiye tarımı için dayattığı her istek siyasi iktidarlar tarafından yerine getirilerek adım adım uygulandı. Devlet tarımdan el çektirildi. Şimdi de, şirketlerin gıda sisteminin önündeki son engelleri ortadan kaldıracak kararlar alınıyor. Küçük çiftçiler şirketlere sözleşmeli üreticilikle bağlanıyor. Çiftçilere şirketleşmeleri ve şirket gibi kooperatifler kurmaları dayatılıyor. Son yapılan Tarım Şurası’nda üyeleriyle sözleşmeli üretim yapan kooperatiflerden vergi alınmayacağı, kooperatifçilik yasası değiştirileceği açıklanıyor. Organize Tarım İhtisas Bölgeleri oluşturuyor. Maden, enerji, inşaat şirketleriyle kırsal alan tahrip ediliyor.

Konferansımız Türkiye tarımında yaşanan tahribatın boyutunu, tarım ve gıdanın şirketlerin denetimine geçtiğini göz önüne alarak yapılması gerekenin şirketlerin gıda sistemi karşısında halkın gıda sistemini inşa edecek, yani gıda egemenliği temelli bir mücadelenin yürütülmesini ve örgütlenmenin de bu mücadeleye uygun hale getirilmesini kararlaştırmıştır. Bu amaçla ürün bazında kurulmuş bütün sendikaların Çiftçi Sen çatısı altında tek bir sendika olarak birleşmesi, farklı ürünleri üreten üreticilerin sendika çatısı altında kürsüler biçiminde örgütlenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hangi ürünü üretirse üretsin her çiftçinin üye olabileceği, ekolojik köylü tarımı yapanların, kıyı balıkçılarının, göçerlerin dahil olabileceği bir örgütlenme biçiminin önü açılmıştır.

Konferansımızın kararı doğrultusunda 21 Şubat 2020 tarihinde başvuru yapılarak Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN) oluşturulmuştur.

21-02-2020

ÇİFTÇİLER SENDİKASI ÇİFTÇİ-SEN GENEL YÜRÜTME KURULU

Ali Bülent ERDEM Genel Başkan

Ayşe Berin ERTÜRK Genel Sekreter

Adnan ÇOBANOĞLU Genel Örgütlenme Sekreteri

Bahri ÖNER Genel Mali Sekreter

Kutsi YAŞAR Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Esat YILDIZ Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan Cengiz YAZAR Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Mehmet Ali YETİM Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Müfit ÇIKRIKÇIOĞLU Genel Yürütme Kurulu Üyesi

Kaynak : karasaban.net

Haber Merkezi

Next Post

Zamansız Türküler(5)Turan Parlak

Pts Şub 24 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Turan Parlak bir modern zamanlar ozanı…Bugün sosyal medyada çağrısı yapılan reklam spotlarına çıkan Zamansız Türküler Konserlerinin 5. si gerçekleşecek. Biz bir başka Zamansız Türküler (2)Konser tanıtımında yeralan kısa özyaşam öyküsünü de paylaşarak okurumuzun sanatçıyı tanımasını istedik. Turan Parlak, 1962 yılında doğmuştur. Bir dağ köyündeki […]
Translate »