BOLİVYA’DAN SANAL BİR ETKİNLİK MAOİZM; PROLETARYA İDEOLOJİSİ,

Ismail Dogruer

Dünya Emperyalist sistemin ne ABD ne çoklu bloklar nede küreselci Mali oligarşi için dikensiz gül bahçesi değildir. Dünya proletaryası ve halkları için inişli çıkışlı da olsa daima umut ve mücadele olageldi. 21.yüzyılda Postmodernist savrulmalar Komünist hareketleride etkiledi. Nice önemli isimler kendilerini inkar ederek bu kervanın versiyonları olarak zincire eklenirken, Komünist hareketleri yine nice ‘önemsiz’ isimler omuzlayarak devamlılıkları sağladılar. Bugün Dünya’da en önemli direnç ve emperyalizme saldırı odakları Maoist güzergahta yürüyenlerdir. Ve bu gerçeğin anlatıcılarıda olmalıdır.

***

Etkinlik, proletaryanın ideolojisi, gelişimi ve mevcut duruma uygulanması üzerine bir tartışma başlatmayı vaat ediyor.

IPNews, Dare Magazine, RPIDigital gibi demokratik ve devrimci Dijital Medya ve uluslararası sosyal, sendika ve siyasi kuruluşların desteği, Marksizmin üç bileşenli gelişimi ve bunun sonucu olarak kapitalist sistemin son aşaması, emperyalizm genel krizi ve Maoizmin mevcut durumuna uygulanması hakkında bir söyleşiyi teşvik ediyor.

Sanal etkinliğe Bolivya, La Paz’dan Dr. Alex Chamán ev sahipliği yapıyor ve entelektüelleri konuk ediyor:

  • Meksika’dan gazeteci Pamela Sánchez.
  • Peru’dan Profesör Mauricio Quiroz.
  • Kolombiya’dan Profesör José Mosquera
  • ABD’den Gazeteci Manuel Loli

Tartışmada konuşmacılar, Covid-19 Pandemisinin şiddetlendirdiği sistemik kriz bağlamını inceleyecek, sınıf mücadelesini, emperyalistler arası çatışmaları, temel haklarını talep eden halkların mücadelesini analiz edecek, cevabı derinleştirecekler. emperyalizm ve dünya gericiliği, ideolojiye ve proletarya partisine karşı uyum içinde hareket eder. Ek olarak, konuşmacılar, halk protestosunun kriminalize edilmesinden, siyasi zulüm, hapis ve komünistlere, devrimcilere, sosyal savaşçılara ve genel olarak halka karşı insanlığa karşı suçların seçici operasyonlarına kadar uzanan gerici planları çözecekler.

Tarih: 26 Aralık 2020

Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Peru’dan:

* CUMHURBAŞKANI MAO TSE-TUNG “MARKSİZMİN ÜÇÜNCÜ VE ÜSTÜN AŞAMASI OLARAK MAOİZMİNİN” 127. YILINDA *

* NE ZAMAN? *
26 Aralık 2020 Cumartesi

SAAT:
18:00 Honduras, Guatemala, Meksika ve Nikaragua.
19:00 Kolombiya, Ekvador, Kanada, Küba, ABD ve Peru
20:00 Bolivya, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela
21:00 Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay ve Uruguay

SAAT: (Arada 8 Saat Avrupa 10 Saat farkla Türkiye/KKürdistan dan izlenebilir.)
08:00 Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda

10:00 Türkiye, Kürdistan

Kişiler:

Facebook: IPNews

Facebook: Cesaret

Facebook: RPIDigital

Koordinator00

Next Post

“ŞİMDİLERDE KARAMSARLIĞI DAHA İYİ ZAMANLARA BIRAKALIM”[*]- TEMEL DEMİRER

Paz Ara 27 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 “Yaşam, en beklenmedik anda şaşırtıcı, güzel sürprizler hazırlar insana.”[1] Soru(n)lar(ımız)ın kavranabilmesi için bir girizgâh, saptamalar dizini gerekli. Ergin Yıldızoğlu’nun, “Türkiye’de, siyasal İslâmın yaklaşık 17 yıldır ilerleyen “pasif karşıdevrimle restorasyon” sürecinde önemli eşik aşıldı”;[2] Güray Öz’ün, “Rejim değişti devlet dönüşüyor”;[3] Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in, […]
Translate »