Dünya barış günü anısına; 1 Eylül – 2020 Dünya Barış Günü Fransızca, Journée internationale de la paix, İngilizce, International Day of Peace, Kürtçe Aşti, Rusça Mir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’de Eylül’ün üçüncü salı gününü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Her yıl o gün Barış Çanı çalıyor. Bu Barış Çanı, […]

Osmanlı İmparatorluğu 20.yy başlarında bir çözülme ve dağılma yaşıyordu. Dört yana fetihlerle giren Osmanlı, artık oraları kaybetmeye başlamıştı. Bu süreçte İttihatçı kadrolar milliyetçiliği yaygınlaştırıyordu. Artık Osmanlıcılık elden çıkmış, işe yaramaz hale dönüşmüştü. 1908’de iktidar olan İttihat-Terakki ideolojisi Pan-Türkizm ve Turancılıktı. Fiilen Almanya’nın siyasi izleri altına girmişti. Almanlar savaş çanları çalıyordu. […]

Ibrahim Kaypakkaya, bilimsel analizler yapan bir devrimci, bir Marksist ve komünist bir önderdir. O görüsleriyle işçi sınıfına rehberlik etmiş, diyalektik düşünmeyi, diyalektik bir mantıkla sosyal ve pratik bir yasamı önermiştir. Ibrahim Kaypakkaya’nın yasadığı dönemde, Türkiye’nin sınıf analizine dayanan görüşleri Marksist-Leninist-Maoist dünya görüsüdür. Türkiye’nin Mustafa Suphi’den sonra yetiştirdiği komünist bir önderi […]

Sürgün bir insana, bir topluma, bir halka yapılan en büyük zulümdür. Daha MÖ 4 – 65 yılları arasında yaşamış olan Seneca, Romalı ünlü bir filozoftu. Yaşadığı dönem, Roma İmparatoru Claudius saltanatın başındaydı. Claudius, pek çok halkı ve pek çok aydını sürgün etmişti. Filozof Seneca da imparator tarafından Korsika’ya sürgün edilmişti. […]

Kuzey Batı Kafkasya’da konuşulan dillere göre yapılan belirlemelerle pek çok dilbilimci Çerkes sözcüğü ile ifade ettikleri etnografik toplulukları belli başlı üç guruba ayırmışlar. Bunlar Adığeler, Adığe olduklarını söyleyen fakat dilsel farklılıklar taşıyan Ubıhlar, Abhaz, Abaza etnografik topluluklar şeklinde tanımlamalar yapmışlardı. Adığe denilen topluluklar temel olarak Batı Karadeniz de sahilde yaşayanlarla, […]

Dün Çarlığın, bugün RF’nin (Rusya’nın) son kalesi; Stavropol krayı Kuzey Kafkasya’da yedi cumhuriyetin beşiyle sınır komşusu olan ve tarihi Kafkasya topraklarını da kapsayan RF (Rusya Federasyonu) içerisinde Stavropol Krayı, daha 1777’lerde Rus Çarlık İmparatorluğu tarafından kurulmuştu. Kurulduğu günden günümüze Rusya, özellikle 19.yüz yıl Rus-Kafkas savaşlarını, Stavropol Krayı’na yerleşmiş, buraları bir […]

Feratıc Diab Ağa ile Koçanlı İdara Ağa’yı Çemişgezek Kaymakamı çağırmış, Ermenilerin yakalanması için yardımcı olmalarını istemişti. Feratıc Diab Ağa bu sıralar anlaşma yoluna gitmişti. Koçanlılardan İdara Ağa ise böyle bir yolu kabul etmemişti. O sıralar ordu Çemişgezek’in Ağtük köyünü kuşatmıştı. Ağtüklü Ermeniler, Diab Ağa’nın amcası oğlu olan Küçük Ağa’nın yaşadığı […]

Alevi / Kızılbaş öğretisinde daha orta çağda başlayarak Pirler, Mürşitler disipilinize olmak için ayrı ayrı renklerde elbiseler, kıyafetler giyerlerdi. Alevilikte / Kızılbaşlıkta; 4 Kapı, 40 Makam öğretisi icerisinde her bir Kapı ve Makama ulaşmış Pirlerin, Mürşitlerin değişik renkte bir elbisesi, bir forması olurdu. Bu elbiseler; bir Pirin, bir Mürşidin aldığı […]

Cezaevinde bir defterin öyküsü…Çanakkale Koronalı bu günlerde, yirmi dört saat kapalı kalınca, insan kendisine ne çok iş çıkarıyor. Tıpkı yıllar öncesi gibi… İnsan zorluklardan öğreniyor. Ne yapılırdı orada? Bir sefer günde sekiz on saatten fazla okumalar yapar, notlar alırdık. Yirmi dört saatte yirmi dakika avluya havalandırmaya çıkmaya izin verilirdi. Çok […]

Giyim kuşum;1848’de Hozat merkez Dersim Eyaleti Sancağı’yla Dersim Vilayeti oluştuğu sırada da 1880’lere gelince de, Dersim’e yapılan askeri seferler sonucu Dersim Vilayeti lağvedildi. Mutasarrıflık oluşturuldu. Pek çok defa Erzurum’a, Bayburt’a, Diyarbakır’a bağlanan idare merkezi, 1890’larda ise Ma’muretu’l-Aziz adıyla olusan Harput vilayetine bağlandı.1906 da Ma’murretu’l-Aziz Salnamesnde Dersim Sancağında yaşayanların o zamanlarki […]

Translate »