ALMAN EMPERYALİZMİNİN KRİZ` DEKİ DAYANAKLARINDAN BİRİ KISA ÇALIŞMA (KURZARBEIT)

Ismail Sarıcı

Aktivist Yazar

Korona virusunun tetikledigi su kriz günlerinde ekonomik kaygilarin öne çıkacağı şimdiden görülmekte. Büyük Araba Kartelleri 2019 yılının sonundan itibaren onbinlerce işçinin işine son vereceğini ve kısa çalışma denen(KURZARBEIT) çalışmayı uygulamaya koyacaklarını, bu konuda Hükümet, İşveren Temsilcileri ve İşçi Temsilcilikleri ile bir araya gelip kapıya dayanan üretim fazlası krize çare bulmaya , çalışanların sistemden kopmaması için gerekli tedbirleri almaya yönelik birtakım kararlar aldılar.
Ama nedense bu toplantılar ne sendika bürokrasisi nede hükümet ve işveren çevresinden kamoyuna yansıtılmadı.
Alınan kararlar yavaş, yavaş uygulamaya konulmaya başlandı bile
1970 li yıllardan bu yana irili ufaklı tüm krizlerde uygulamaya koydukları KURZARBEITERGELD, KURZARBEITNULL, SOZIALPLAN, INTERRESSENAUSGLEIH
Bugünde egemenlerin Işveren, Hükümet ve Sendikaların üzerinde uzlaştıkları can simidi görevini gören biricik modeller olarak görülmekte.
Mercedes Benz Bremen’de ki Fabrikasında çalışan 12.500 işçi için 06.04.2020 tarihinden itibaren kısa çalışma (Kurzarbeit) kararı aldı.
Kısa çalışma(Kurzarbeit) kararı işveren ve Işçi temilciliklerinin anlaşması üzerine Işveren Iş ve İşçi bulma kurumuna( Arbeitsamt) müraacat eder.
İş ve işçi bulma kurumu (Arbeitsamt) ülkede ki çalışanların işsizlik sigortasına yatırdığı para işsizlik sigortasında toplanır.
Çocuğu olmayanlar aylığının net 60% nı alır Kurzarbeit döneminde, çocuğu olan 67% ni alır.

Yani işveren ülkedeki çalışan insanların parasına dolaylı el koyar, sizin paranızı keserek size verir anlamamız gereken bu.
KURZARBEIT yakın zamanda tüm işçilerin gündemine girdi, girecek! iş yerindeki betriebsrad’la yapılacak anlaşmaların içeriğini kavramak için bu konuda genel bir bilgi sahibi olmaz isek, oyunların farkına varamayız. KURZARBEIT süresi normalinde 2016 dan sonra 12 ay olarak belirlendi. O tarihden önce 6 ay dı. olağanüstü durumlarda 24 aya çıkarılabilir. Bilmemiz gereken en önemli diğer bir konu KURZARBEITNULL diğer adı TRANSFERGESELLSCHAFT
İşveren Betriebsrad(İş yeri işçi temsilciliği) ile TRANSFERGESELSCHAFT için anlaşıyorsa çıkış alıyorsunuz demektir. Şöyle ki bu model 2008 krizinde en çok başvurulan yöntem olarak kullanıldı. Nedir bu model? biraz açalım…. Bir fon oluşturulmak sureti ile Isveren, Hükümet ve Abeitsagentur(İş ve İşçi Bulma Kurumu)bu kasaya para aktarırlar. 12 ay, en fazla 18 ay süre işsizlik parası almadan aylığınızın %80’nini vadederler. 12 ay da İşsizlik parası alma hakkın varsa bu size 2,5 yıl çalışmadan para alacağınız söylenerek, çıkışınızı imzalamanızı isterler. Bu konuda 2008 krizinde çok da başarılı olmuşlardır .
Özcesi çıkış demek işçileri manüpüle etmek için bu adı kullanırlar.
Birde saison Kurzarbeitergeld var, ismi üzerinde mevsimlik işçiler için uygulanan örnek; iskele , inşaat, turizm vb gibi sektörler.
Peki bu kanun maddesi gerçekten işçileri düşünerek mi çıkartıldı? 25 mayıs 1910 yılında ilk sefer Kali gesetzes olarak Kali Endüstri için Deutsche Reich tarafından işçilere ödeniyor. Sonraki yıllarda 16 Juli 1924 de Kurzarbeitunterstüttzung olarak, 16 Juni 1927 de İşsizlik sigortası ve işçi bulma kurumunun kurulması ile, 1956 da kanunen uygulanmaya başlandı. 1970 ile 1980 yılları arasında inşaat sektörü en fazla Kurzarbeit uygulayan sektör oldu.1970 li yıllardan bugüne Kurzarbeit iscilerin 3,5 yıl ara ile gündemine girmeye başladı.

Bu yasanın çıkmasındaki en önemli etken iscilerin GREVE gitmesini önlemek, işçi kıyımlarında greve giderseniz KURZARBEIT parasından yararlanamazsınız! Alman burjuvazisi bu olanağı dolaylı olarak işçileri radikal eylemlerden alıkoymak, sistem içine çekmenin bir aracı olarak kullandığı gün gibi ortada.

Ismail.S

26.03.2020

Koordinator00

Next Post

DİNAMİK BİR TOPLUM OLARAK ALEVİLİK / KIZILBAŞLIK -Mehmet Akkaya

Cts Mar 28 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Anadolu-Mezopotamya uygarlıkları içerisindeki en dinamik toplumlardan birisinin Aleviler (Kızılbaşlar) olduğunu söylemek abartı değildir. Aktüel gelişmelerden, toplantılardan, yayınlardan, organizasyonlardan bunu anlamak da zor olmuyor. 15-16 Mart 2020 tarihinde Ataşehir’de (Bir Mayıs Mahallesi) yapılan Alevi Çalıştayı ve toplantıda sunulanlar da bu bakımdan destekleyici olmuştur. Hafta sonu […]
Translate »