AFRİKA BORÇ HİZMETİNİN HAZİRAN 2021’E ERTELENMESİ: G20, borç virüsünü etkisiz hale getirmek yerine zamana yayıyor – Yves Ekoué Amaïzo

COVID-19 riskinin yüksek olmasına rağmen, Afrika başka yerlerden daha iyi durumda. Daha az ölüm var. Sonuç olarak G20, Afrika’nın borcunu 1 silmeye hazır değil , borç servisi bir yana.

Afrika borcunun bir kısmını iptal etmekten oluşan zengin ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan “G20’nin iyi fikri  “ , borçlarının geçici olarak askıya alınmasıyla ilgili “yanlış iyi fikir 2 “ lehine ortadan kaybolur muydu? Afrika’da? Her şey bu duruma yaklaşıyor!

Nisan 2020’de, 73 ülkenin kamu borç ödemelerini ve resmi borçlarını geçici olarak askıya alma girişimi onaylandı, ancak bugüne kadar yalnızca 43 (hatta 46) ülke kaydoldu. 6 aylık uzatma, Ekim 2020’nin ortasında 30 Haziran 2021’de sona erecek. 2021 baharındaki G20 toplantıları, programın altı ay daha uzatılması gerekip gerekmediğine karar verecek.

1. AFRİKA DİRENCİ: COVID-19’A DİRENÇ

En çok giden Afrika ekonomileridir ve kendilerini en çok doğrulanmış COVID-19 koronavirüs vakasıyla bulan küresel değer zincirlerine “entegre” olduğu söylenir. Mısır, Fas ve Cezayir ile Kuzey Afrika, Güney Afrika ile Güney Afrika, Nijerya ile Batı Afrika ve Doğu Afrika’dan bahsetmeliyiz. Etiyopya ile. Afrika çözümleri nispeten düşük hastane kapasitesine veya tıbbi malzeme ithalatına dayanmıyor. Bunlar aynı zamanda devlet bütçelerini zorluyor ve yetersiz para birimlerini emiyor, G20 tarafından Haziran 2021’e ertelenen borç geri ödemelerinin bir kısmının yeniden programlanmasının sunduğu temiz hava soluğundan bahsetmeye gerek yok.

Afrika’nın geçmiş pandemilerin bir sonucu olarak edindiği deneyim ve ucuz, doğal ve önleme konusunda etkili olan yerel farmakopenin 3 kullanımına aktif ve gönüllü geri dönüşü sayesinde , Afrika elinden geldiğince telafi ediyor, Afrika’daki sağlık malzemeleri üretiminin değil, sağlık örgütünün ve ithalat politikalarının yapısal zayıflıkları. Kenya gibi bazı ülkelerde ilerleme olsa bile dijital uçurum gerçek bir sorun olmaya devam ediyor. Ancak, gelişmekte olan Afrika toplumunun organizasyonunun sağlık için dijital teknolojinin kullanımı etrafında planlanmaması ve öngörülmemesi nedeniyle bugüne kadar kolektif etkililik hâlâ mevcut değil.

Dijital ekonominin bu zorluğu, ancak Afrikalıların ortak çabaları ve uluslararası ve ikili otoritelerin farkındalığı ile karşılanabilir. Bu durumda, yeni parayla ve daha azıyla kamu borcunun ödenmesinin ertelenmesiyle küresel bir dayanışma fonunun oluşturulmasının sağlanması gerekli olacaktır. Bu küresel dayanışma fonu, eğer gün ışığını görürse, esasen yolsuzluğu veya kronik bütçe açığını körüklemek için kullanılmamalıdır, hatta Afrika Devletine bağlı aktörlerin tümünün daha azı veya Devlet için çalışıyormuş gibi davranan ve dış dünya ile ağlarda çalışan dürüst olmayan ajanlar.

COVID-19 koronavirüsü, Afrika kıtasında sınırları hareket ettirmeye ve toplu kararları teşvik etmeye yardımcı olabilir.

2. AFRİKA KOLEKTİF KARARI: TOPLAM KAPSAM HİÇBİR YA DA “DİĞERLERİ” İÇİN KOBAYLER

Yerde COVID-19 ile karşı karşıya kaldığımızda, kendimizi organize etmeliyiz. Dolayısıyla, en iyiyi bekleyen Devletler aynı zamanda şu anda en iyi sonuçları alan ülkelerdir. Ne yazık ki, popülasyonların tam olarak sınırlandırılmasının reddedilmesi ve “başkalarına” fayda sağlayacak gelecekteki aşılar için kobay olarak hizmet vermeyi reddetme konusunda toplu bir Afrika kararının yokluğundan üzülmeliyiz.

Başka bir deyişle, G20’nin artık “kalkınma yardımı” sağlamayan, sadece borç servisinin ödemesinin ertelenmesini sağlayan yeni koşulluluğu, vatandaşları hapsetmeye veya kullanmaya zorlamak için bir şantaj konusu olamaz. Afrikalı olmayanlar için aşıların geliştirilmesi için insan kobayları için bir test alanı olarak Afrikalılar.

Ayrıca, tamamen kontrol altına alınmayı tercih etmemek, seyahatleri sınırlamak, Afrika farmakopesine dayalı önlemeyi teşvik etmek ve bariyer hareketlerine sistematik olarak iyi uyumu organize etmek önemlidir. Bunlar arasında maskelerin takılması, sosyal mesafe alma, vücut ve insan temas noktalarının sistematik ve düzenli temizliği, kapalı alanların havalandırılması ve farmasötik lobilerin yararına düzenli ve bozulmamış bilgiler yer alır.

Afrika popülasyonları, bazı Afrika devlet başkanlarının onayıyla kobay olamazlar. Bir bireye veya bir hayvana uygulandığında, koronavirüs – COVID-19’un neden olduğu enfeksiyona karşı bağışıklık kazandırması gereken Afrika bitkilerinin aktif bileşenlerinden aşılar üretme kapasitesi mevcuttur. hem önleyici hem de iyileştirici amaçlar için kullanılabilir. Son olarak, bunu nüfuslar için düşük maliyetlerle sunabilmeliyiz!

Afrika için mesele, Çin’deki geleneksel tıp ve farmakopeye dönüş gibi yerel ve atalara ait farmakopeyi teşvik ederek sağlık alanında önleme sorununu üstlenme sorunudur.

Halklar için pahalı olmayan hızlı teşhis için test kapasitelerinin iyileştirilmesi, Afrika’daki sağlık çalışanlarına öncelik verilmesini mümkün kılmalıdır.

Ancak sorunun özü, Afrika’daki sağlık çözümlerinin düşük üretimi olmaya devam ediyor. Afrika devleti yeterince yapmıyor.

3. AFRİKA’DA SAĞLIK HİZMETLERİ ÜRETME VE SUNMA MUAFİYETİ

Afrika’daki üretim fabrikalarının mallardan sağlık hizmetlerine herhangi bir teknoloji transferi veya başka bir yere taşınmasının% 100 vergi muafiyeti, tüm Afrika devletleri için bir zorunluluk haline gelmeliydi.

Ama yine orada, “yardım alma” ve zamanla erteleme tuzağı, Afrika ürünleri üretme isteği ve olasılığı, Afrika devlet başkanlarının galaksisinde bulaşıcı bir virüse dönüştü.

Bu mutant virüs Nijerya’yı gerçekten etkilemedi, çünkü Muhammadu Buhari liderliğindeki bu ülke, yakın zamanda tedavi edici bakıma adanmış bir ekipman, yani “Made in Nigeria” adlı bir ekipman üretti Gana, sonuçları 20 dakikada sağlayan bir test geliştirdi ve Senegal, uygun maliyetlerle kendi kendine teşhis kitlerine erişim üzerinde çalışıyor 4 .

Afrikalı liderler için diğer büyük zorluk, ilaçları, çözümleri ve belirli ekipmanları engelleyen fikri mülkiyet açısından, bazen haksız ve aldatıcı olan kanunların tuzağına düşmemek için en azından alt-bölgesel kolektif bir örgütün varlığını varsayıyor. kıtadaki vatandaşların çoğunluğunun düşük satın alma gücü göz önüne alındığında, halk sağlığı alanında uluslararası düzeyde erişilebilir veya uygun koşullarda Afrika halklarına sunulacak.

Öyleyse, zengin ve gelişmekte olan ülkeler, artık borç iptalini seçemeyecek kadar sıkıntı içinde mi?

4. KÖTÜ ÜLKELER: BORÇ MORATORYUMUNUN GENİŞLENMESİ

Afrika devletleri, ekonomik durgunluk (2020’de gayri safi yurtiçi hasılanın -% 3,3 düşüşü), emtia fiyatlarında büyük bir düşüş ve vatandaşların sermaye kaçışı nedeniyle önemli bütçe kısıtlamalarıyla karşı karşıya. yabancılar tarafından olduğu gibi. Ayrıca, borç servisini geri ödemenin zorlukları ve COVID-19’u etkisiz hale getirme aciliyetiyle karşı karşıya kalan ilki, adaletsiz tarafın ödemelerini toplu olarak askıya alma arzusunu uyandıracak kadar geçici olarak ikincil hale geliyor. Borcun (faiz oranı, yolsuzluk vb.)

Afrika devletlerinin COVID-19 hastalığı pandemisine vereceği yanıtı kolaylaştırmak için, G20 tarafından Haziran 2021’in sonuna kadar birkaç yoksul ülkenin borcunun ödenmesinin ertelenmesinin onaylanması (73 uygun ) acı bir ifadeye gelir. Tüm Afrikalılar, tüm dünya halkları gibi, koronavirüs, hatta olası mutasyonları ile yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak.

Kayıt olmayı kabul eden 43 (veya 46) ülkeden 5 milyar doların biraz üzerindeki borcu ertelenecek. Koşullar kesindir: “Ülkeler, mevcut krize yanıt olarak sosyal, sağlık veya ekonomik harcamaları artırmak için serbest bırakılan kaynakları kullanmayı taahhüt etmelidir. Yararlanıcılar ayrıca tüm kamu sektörü borçlarını ve benzer tüm araçları açıklamayı taahhüt ederler 5  ”.

Ayrıca, Afrika borcunun yeniden planlanması borç iptali değildir. Beş yıllık geri ödeme süresi ve bir yıllık ödemesiz dönem ile borçlu olunan tutarların geciktirilmesinden bahsediyoruz. Özel veya ticari borçlar şu an için etkilenmiyor.

Sonuç olarak, yararlanıcı ülkelere tanınan moratoryumun uzatılması bir artıdır, ancak daha çok toplu temerrütlerden kaçınmayı hedefliyor gibi görünmektedir. Ayrıca koronavirüsle mücadele ile ödenmemiş borcun bir kısmının tahsisi arasındaki korelasyon, yolsuzluk ve kamu hesaplarının şeffaf olmaması nedeniyle tüm Afrika ülkeleri için doğrulanmadı.

Bazı durumlarda, bu fonlar, önleme ve özellikle farmakope alanında Afrika önleme çözümlerini teşvik etmek yerine, esas olarak Afrika ülkesinin dışadönüklüğünü ve bağımlılığını ithal etmeye ve artırmaya hizmet etti.

Çözümlerden biri, Afrika’da zenginlik yaratmak için bir örgütsel konseptin benimsenmesidir. Bunun için önce Afrika’da mevcut olan kaynakların kullanımının farkına varılması ve bunları nüfusa yakın organize yapılara tahsis edilmesi önerilmektedir.

Bu, ekonomiye entegre bir yaklaşımın teşvik edilmesi bağlamında gerçekleştirilmelidir.

Ayrıca, yerel ekonomi ve döngüsel ekonomi, Devlet kaynaklarının servetin yaratılmasında uzmanlaşmış sivil toplum aktörlerine yönelik olarak artan bir ademi merkeziyetçi olduğunu varsayar. Merkezileştirilmiş Devlet, nüfus ve yakın çevredeki ticarette uzmanlaşmış fonlar yaratabilmeli ve yönetimlerinin ekonomik, sosyal, çevresel veya kültürel çıkar grupları şeklinde yeniden düzenlenen aktörlere bırakılmasını sağlamalıdır.

Yerel ekonomi, ilgili nüfusun neredeyse doğrudan ve anında kontrolüne izin verir ve bu nedenle, Afrika’daki yönetim tarafından büyük projelerin yönetimi ile bağlantılı yolsuzluğun karışık ve hatta düşük verimlilikle sınırlandırılmasına katkıda bulunur.

5. COVID-19 ATIŞLARI AFRİKA DİASPORA PARA TRANSFERLERİNİN% 21’İ

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (ECA) tarafından Afrika devletinin eline bütçe desteği şeklinde transfer edilmesi için önerildiği üzere yaklaşık 100 milyar ABD doları (ABD $) talep etmeye devam edin , sorun olmaya devam ediyor.

Amaç asilse ve COVID-19 pandemisine karşı savaşmak için fon sağlarken sağlık ve sosyal bileşeni güvence altına alarak Afrika ekonomilerini canlandırmaktan ibaretse, aynı zamanda zorunluluk varsa yolsuzluk için daha fazla olanak sunar. Nüfuslara raporlama ve yerelleştirme, sivil topluma veya civardaki servet üretiminin farkında olan ve aktif olan özel sektör aktörlerine “zorunlu olarak” şeffaflık temelinde ilişkilendirilmemektedir. Klan tercihleri ​​veya ezoterik yaklaşımlar artık sağlık krizlerinden çıkma sisteminin bir parçası olmamalıdır.

Afrika’da, beş kişiden biri Afrika diasporasından uluslararası para gönderiyor veya alıyor. ECA 6 , “COVID-19’un, 2020’de% 21’lik bir düşüşle Afrika’ya yapılan havaleleri ciddi şekilde etkilediğini” veya başarısızlıklarını sınırlamayacak şekilde 18 milyar ABD Doları daha az olduğunu tahmin ediyor. Afrika’nın sağlık durumu. Afrika diasporasından gelen fonlar, 2019’da dış yardımdan (153 milyar ABD Doları) beş kat daha yüksekti (714 milyar ABD Doları). Aktarılan toplam fonun ortalama% 8 ila% 14’ü arasında para gönderme veya alma maliyeti, Afrikalıların yurtdışındaki yetersiz birikimlerinde gerçek bir raket gibi görünüyor. Örneğin Nijerya’da işçi dövizleri federal hükümetin bütçesine eşittir.

Afrika devletinin müdahale etmemesi ve bazen Diaspora’dan Afrika’ya göçmen dövizlerinin yükünü artırmadaki suç ortaklığı, sonuçlarıyla birlikte COVID-19 salgınının etkileriyle daha da şiddetleniyor. Örneğin, CFA Frangı bölgesinin Afrikalı liderleri buna toplu olarak karar vermiş olsalardı, gerçekte, Franc bölgesinin parasal alanının de facto olarak Avrupa Merkez Bankası çatısı altında Avrupa para alanı. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ücretsiz transfer ve Fransa’dan yararlanma, bu bölgenin vatandaşlarına fayda sağlaması gereken frangı bölgesine otomatik olarak uygulanacaktır. Maalesef öyle değil! Diğer parasal alanlar için,7 ve ödemelerin ve para biriminin dijitalleştirilmesinden geçmek zorunda kalacak.

6. AFRİKA: YOLSUZLUK ÖNCESİ SAĞLIK ÜSTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN KORUNMASI

Dayanıklılık ve sağlık güvenliği organizasyonu artık Afrikalılar olmadan ve özellikle Afrika dışında yapılmamalıdır. Bu, Afrikalı liderler tarafından ele geçirilecek bir egemenlik pozisyonudur. Bunu topluca yapabilirler mi?

Afrika’daki bütçe, ücret ve sosyal koruma politikalarında eşitsizlikler ve sosyal içermenin önündeki engellerle mücadele bir kez daha öncelik haline gelirse, muhtemelen evet. Afrika halkı pahasına yolsuzluk bir “israf” olarak anlaşılabiliyorsa, Afrikalılar arası, uluslararası ve kuşaklar arası dayanışma her şeyden önce bütçe israfının kontrolüne bağlıdır. Eksiklik bir kez düzeldiğinde, COVID-19’un etkisiz hale getirilmesi ve ortadan kaldırılması için mücadeleyi canlandırabilmelidir. YEA.

16 Ekim 2020. Dr. Yves Ekoué AMAÏZO

Directeur Afrocentricity Think Tank

Notlar:

  1. REUTERS (2020). “Bilgi Kutusu: G20’nin Borç Servisi Askıya Alma Girişimi nasıl çalışır”. Reuters’de. 16 Erişim 15 Ekim 2020 inci ayından Ekim 2020 https://www.reuters.com/article/us-imf-worldbank-emerging-debtrelief-fac/factbox-how-the-g20s-debt-service-suspension-initiative -works-idUSKBN27021V 
  2. Deutsche Welle (2020). “Covid-19 ve borcun askıya alınması: G20’nin yanlış iyi fikri”. Sandrine Blanchard, Gazeteci. Deutsche-Welle. Almanya’nın sesi. 15 Ekim 2020. Erişim tarihi 16 Ekim 20202. Bkz. Https://www.dw.com/fr/covid-19-et-suspension-de-la-dette-la-fausse-bonne-id%C3%A9e-du -g20 / a-55289984“G20, koronavirüsün neden olduğu acil durumla daha iyi başa çıkabilmeleri için, borç servisinin askıya alınmasını 2021 Haziran ayı sonuna kadar en yoksul 46 ülkeye uzattı. Eleştirel bir bakış. ” 
  3. Adibe, J. (2020). “Madagaskar’ın COVID-19 çözümü ve Afrika tedavileri için askerlik tehlikeleri”. In Cable.ng. 23 Temmuz 2020. Erişim tarihi 16 Ekim 2020. https://www.thecable.ng/madagascars-covid-19-solution-and-perils-of-soldiering-for-african-cures 
  4. Primi, A., Karingi, S., Sommer, L., Aidi, W., Mavroeidi, V. & Toselli, M. (2020). «COVID-19’a yanıtı hızlandırma: Afrika’nın neye ihtiyacı var? ». OECD Development Matters’ta. Gelişmekte Olan Ülkelerde COVID-19 ile Mücadele üzerine bir dizi. 15 Ekim 2020’de erişildi. Https://oecd-development-matters.org/2020/05/01/accelerating-the-response-to-covid-19-what-does-africa-need/ adresinden erişildi. 
  5. Reuters (2020), op. cit. 
  6. UNECA & ONE Campaign (2020). Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ve Göçmen Gelirleri. Ekonomik Bir Yaşam Hattının Korunması. COVID-19 Yanıtı. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu: Addis Ababa. 
  7. Dünya Bankası, “Havale Maliyetlerinin Azaltılması Hakkında SmaRT Alma”, 16 Haziran 2015. Erişim tarihi: 15 Ekim 2020. Şu adresten ulaşılabilir: https://blogs.worldbank.org/voices/getting-smart-about-reducing-remittances-costs 
  8. Kaynak:https://afrocentricity.info

adı geçen yazar

Next Post

Kırsal ve şehir örgütleri Brezilya'da açlığa karşı popüler manifesto yayınladı

Cts Eki 17 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱  Dünya Gıda Günü , bu 16 Ekimde kutlandı. Halk örgütlenmeleri açlığa karşı ve iyi yemek hakkı için popüler Manifesto’yu  sanal eylem olarak başlattı  .  Cuma öğleden sonra (16) çevrimiçi etkinliğe, Fronts Brasil Popular ile Povo Sem Medo, Via Campesina’yı entegre eden kırsal ve şehirdeki toplumsal hareketlerin […]
Translate »