105.YILINDA ERMENİ SOYKIRIMI

İlyas Yer
Gazeteci

Komünar bellek uzun bir dönemden beridir telekonferanslar düzenlemektedir. 24 Nisan 2020’de 105.yılında Ermeni soykırımı Dolayısıyla bir Telekonferans düzenlemiş oldu.

  1. yılında Ermeni soykırımını doğrudan komünar radyo-TV üzerinden yayımladı. Oldukça verimli ve izleme oranı yüksek bir program oldu.
    komünar radyo -TV’nin yönetmeninin moderatörü İlyas yer ́in gerçekleştirmiş olduğu “Komünar bellek”Tele-konferans konukları; yazar Hovset Hayreni ve Sosyolog Selman Çimen ́di. ilgi ile izlenen konferans, alti ana başlık altında ele alındı.

1915 sürecine nasıl gelindi?

# 1915 sonrası süreç?
#1915 Ermeni soykırımında komşu halkların durumu ve bu soykırımda ki rolleri neydi? #1915’te Kızılbaş Dersim halkının yaklaşımı nasıl oldu?
#1970 yıllara kadar Türkiye Sosyalist hareketinin yaklaşımı nasıldı?
# İbrahim Kaypakkaya o güne kadar olan yaklaşımların tümünü adeta tarihin çöplüğüne attı ve yeni bir pencere açtı. Kemalizm ,Kemalist iktidar Ulus Devlet yaklaşımını ilk defa yeni bir
pencereden sorgulayarak ,yeni bir çığır açtı.
Deyim yerindeyse Hançeri Bu dönem öncesi tüm yaklaşımların beynine sapladi. kaypakkayayı kendilerine Kılavuz edemeyenler hala 70 öncesi yaklaşımın döngüsünde kurtulamamışlardır.
İbrahim Kaypakkayanin bu yaklasimini nasil görüyorsunuz ? sorusu her iki konuğa yöneltildi.
Konferansın tüm detaylarını komünar radyo -TV üzerinden izleme olanağı vardır.Dinlemek isteyenler Komünar Bellek Facebook sayfasi üzerinden izleyebilirler.
İbrahim kaypakkayayı kendisine Kılavuz edinmiş Bizler; 24 Nisan 1915’te başta Ermeni soykırımı olmak üzere Suryani, keldani ,Pontus ,Ezidi,Koçgiri ve 1937- 38 yıllarında Dersim Halkna dönük yapılmış olan tüm soykırımları lanetliyoruz.
Ön Asya’nın bu kadim halkına karşı Osmanlı ve devamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucuları tarafından bu soykırım ve soykırımlar gerçekleştirilmiştir.
Bu soykırım döneminde; Ermeni halkı Binlerce yıl önce yaşadığı Öz yurdunda soykırıma uğramıştır. kendi yurdunda Tehcir ettirilerek Suriye çöllerine sürülmüş ve 1,5 milyon 2 milyon civarında Ermeni halkı öldürülmüştür.
Batli emperyalist devletlerle isbirligi icinde olan İttihat-terakkiciler Batı Ermenistan da gerçekleştirdikleri Bu soykırımda Ermeni halkinin malını mülkünü Talan ederek el koyarak bu mülkiyet üzerine bir ulus Devlet kurmuşlardır. Ön Asya’da Hristiyan toplulukları soykırıma uğratılması ve malının mülkünün gasp edilmesi kurulan bu yeni devletin adeta mali kaynağını oluşturmuştur.
Ermeni ve Hristiyan halklarına dönük yaşanan bu soykırımlar da komşu halkların rölleri sorgulandığında çokça doğru bir yerde durmadıkları görülmektedir. Komşu haklarınin mahsum olmadıkları görülmektedir. Bu nedenle sorgulamanın doğru yapılması, ele alınması gerekmektedir.

  1. yılında hala Ermeni soykırımı ve diger soykırımlar adeta yok sayilmakta, yapılmamış görülmektedir. Henüz bir yüzleşme gerçekleştirilemedi.
    Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir inkar politikası gütmektedir. Yapılması gereken devletin ve halkın bir yüzleşme gerçekleştirmesidir. Yüzleşme gerçekleştirilmeden bu yara kapanmaz!
    Bu yara ve yaralar kapanmadıkça kanama devam eder ve etmektedir. Bu coğrafyanın halkları kanayan bu yarayla yaşayamazlar! Bu coğrafyanın halklarının birlikte kardeşçe ve dostça yaşayabilmeleri için bu yüzleşmeyi gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Coğrafyanın Kadim halkları yeniden birbirleriyle dostça ve kardeşçe yaşamak istiyorlarsa; mutlaka bu yaşanan trajediyi sonlandırmaları gerekiyor. Bunun içinde toplum olarak bunun mücadelesini yürütmek durumundayız. Bir daha bu topraklarda bu trajedilerin ve soykırımların yaşanmaması için bu bir zorunluluktur.
105.yılında Ermeni soykırımı başta olmak üzere Pontus Süryani keldani Koçgiri Ezidi 1937- 38 Dersim soykırımını, Yavuz’dan bu yana Anadolu ve ön Asya’da Kızılbaş Alevi toplumuna karşı defalarca işlenen soykırımları lanetlemek gerekmektedir.
Tüm yaşanan soykırımlar bir insanlık suçudur ve lanetliyorum. 2Mayis 2020 ilyas yer

Ilyas Yer

Next Post

PENCERE ÖNÜ ÇİÇEKLERİ* Özden Çiçek

Paz May 3 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 PENCERE ÖNÜ ÇİÇEKLERİ* Neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan  Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle son bir kaç aydır,  hemen hemen her şeyi  yeniden gözden geçirme, düşünme ve alternatifler de üretme yönünde yaşamaya başladık. İlk önce günlük yaşamımızda gösterdiğimiz alışkanlık ve davranışları gözden geçirmeye koyulduk. En çok da […]
Translate »