10.Yılında Stuttgart 21 Karşıtı Direniş Sürüyor.

İsmail Doğruer

Bugün Stuttgart’ta hüzünlü ama mağrur bir devleşmiş halk kitlesi Stuttgart hauptbahnhof ta ‘Oben Bleiben’ nöbetinde ve 10 yıl önceki (30.09 2010) direnişe, Eyalet egemenlerinin ve rantçı tekellerin adına yapılan polis saldırısında mağdur olanlar için saygı yürüyüşündeydiler. Stuttgart Hauptbahnhof önünde her pazartesi yapılan eylemin bugünkü özel yıldönümü moderatörlüğünü Sidar Çarman yaptı. Konuşmalar için Joe Bauer ve Dieter Reicherter Kaberist Jess Jochimsen ve müzik için Stefan Hiss ve Los Santos grubu sahne aldı.

Stuttgart Hauptbahnhof’u yenileme projesi olarak Avrupa nın en büyük tren anagarını yapma iddiası ile yola çıkanlar, rant için giriştikleri doğa tahribatına ve kent sakinlerinin vergi gelirlerinin kamu zararına rantiye bir proje için nasıl çarçur edildiğinin belgeleri ile ispatlayarak karşı çıkabileceklerine ihtimal vermemiş olacaklarki 10 yıl önce bu direnişi kırmak için Polis gücünü direnişçilere karşı orantısız şiddet olarak kullandılar. Çoğu orta yaşın üstü ve yaşlı kesimlerden oluşan direnişçilerden yaralananlar ve gözlerini kaybedenler oldu. Bu saldırı Baden Württemberg burjuvazisi ve polis gücü için skandal bir hareketti ve bu saldırıdan sonra daha fazla teşhir oldular.

Zaman projenin dibi delik ve inşaat tekellerini kent vergi gelir rezervlerinden memnun etmek için olduğunu defalarca ispatladı. Stuttgart 21 karşıtı direnişi başlatan ve seçim zaferlerinden sonra eyaletin Başbakanlığına gelen Winfried Kretschmann kişiliğinde Bündnis 90/Die Grünen/Yeşiller Partisi karşı çıktıkları projenin sahipleneni oldular. Tekeller karşısında uzlaşma ve geri adım atma durumunu bu noktada iyi tezgahlanmış bir referandum arkasına gizleyerek deyim yerinde ise direnişe ihanetleri için minareye kılıf uydurdular.

Bu ihanete karşın Stuttgart halkı direnişi ve direnişçileri daha çok sahiplendiler ve Proje sahipleri ağzından fiyasko diye nitelenecek mali bilançolar ve tarih sarkmaları üzerinden nasıl bir soygunla karşı karşıya olduklarının farkına vardılar.

Bu direnişin önemi zamanla daha çok açığa çıkacak ve ‘reformist bir eylem’ küçümsemesi yapanilgisiz kalan solun çeşitli versiyonlarının bu noktadaki aymazlığının sonuçları olacaktır. 10 yıl boyunca haklılığını katlayarak ve ispatlayarak gelişen bir direniş ilgi göstermeye politik açıdan rüştünü ispatlayarak hak kazanmıştır.

İsmail Doğruer

Next Post

Yoldaşlığın Kıyamı - Eren Balkır

Per Eki 1 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Komünist, kendisine insan örgütlemez. Örgütlenmesi gereken, harekettir, dinamiklerdir, devrime uzanan yollardır. O harekette, dinamiklerde ve devrim yolunda burjuva bir tasarım olarak “insan”a yer yoktur. Komünistin kilitleneceği yer, kendisini sevebilecek, kendisine saygı duyabilecek bireyler değil, kimi zaman kendisine rağmen gelişen hareketler, dinamikler ve yollardır.“Emek en yüce […]
Translate »