1 MAYIS 2020 İÇİN – Sibel Özbudun

Adına “demokrasi” deseler de burjuva sınıfın diktatörlüğüne;

aşımıza ekmeğimize el koyan ücretli kölelik sistemine;

kadınları çifte sömürüye maruz bırakan ataerkil vahşete;

ezilen ulusların eşitliğini engelleyen sömürgeci barbarlığa;

azınlık haklarını gaspedip, onları asimile ederek kimliksizleştiren etnik kıyıma;

savaşla talan edilen ülkelerinden kaçan mültecileri, pazarlık konusu yapan bezirganlara, onları ölüme terk eden ırkçı kayıtsızlığa;

açlıktan kırılan yığınlara karşın, silahlanmaya dev kaynaklar akıtan militarizme;

LGBTİ’leri inkar eden cinsiyetçi tahakküme;

aklımızı özgürleştiren sekülarizmi askıya almak isteyenlere;

doğaya kasteden kapitalist yıkımın felaketine karşı;

sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir dünya için alayına isyan diyen;

Paris Komünü’nü, Büyük Ekim Devrimi’ni yaratan işçi sınıfının;

enternasyonalist kavga ve kardeşlik günüdür 1 Mayıs(’ımız)…

Bursa’da havlucu Receb’in, Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan’ın, fakir-köylü Hatçe kadının, ırgat Süleyman’ın, Diyarbakırlı Hewal’in, Dersimli Helin’in ekmek ve özgürlük için alanları zapt ettiği;

1977 1 Mayıs’ında Aleksandros Kontuas, Kadriye Duman, Yasin Elmas’lı  34 canımızın alındığı;

1989’da Mehmet Akif Dalcı’nın Taksim yolunda kurşunlandığı;

1996’da Dursun Odabaş, Hasan Albayrak, Yalçın Levent’in Kadıköy’de katledildiği;

Taksim “yasağı”nın yerle yeksan edildiği gündür 1 Mayıs(’ımız)…

Onurumuzdur, tarihimizdir, geleneğimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir…

Totalitarizmin hızla tırmandığı haksızlıklar, hukuksuzluklar yerküresinde Grup Yorum’un türkülerini özgürce haykırdığı;

“Çav Bella”yı, “Venseremos”u, “We Shall Overcome”ı, “Enternasyonal”i birlikte söyleme zamanıdır…

O halde “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” ısrarıyla, egemenlerin dayattığı korkulara aldırmayan “lanetliler” olarak tüm alanlardayız ve haykırıyoruz:

Tüm ülkelerin işçileri birleşin, Yaşasın halkların eşit kardeşliği, Yaşasın 1 Mayıs/ Bijî 1’ê Gulanê!

Dünyanın Bütün İşçileri Birleşin! Hemu Karkeran Cihane Yekbun!

Next Post

TEMEL DEMİRER YARGILANIYOR SURUÇ KATLİAMI DAVASI’NDA BEŞİNCİ DURUŞMA

Per Nis 30 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Yazarlarımızdan Temel Demirer 20 Temmuz 2017 de İstanbul da Suruç Anmasında ki konuşması nedeniyle ‘suç ve suçluyu övmek fiiliile yasayı ihlalden yargılanıyor, Suruç Katliamını lanetlemek ‘suç’ Suruç ta katledilen devrimci gençlerin ve ailelerinin ‘suçlu’addedildiği bu dava başta Katliamın sorumlusu TC iktidarı ve Recep Tayyip […]
Translate »